FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Jopie Huisman Museum komt met #MijnJop
 • Ook in Workum nu Puzzelbank
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Oude reclameborden tevoorschijn
 • 'Geeft eens wat anders, geef gewoon Wo
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 11 - 02 - 2018 - Raadscommissies zijn ook weer bezet

  Raadscommissies zijn ook weer bezet

  Jacob Bouwhuis

  De gemeente Súdwest-Fryslân telt momenteel een drietal raadscommissies en wel de commissie Doarp, Stêd en Omkriten, de commissie Boarger en Mienskip en de commissie Bestjoer en Finânsjes. De taak van de commissies is het uitbrengen van adviezen, het voorbereiden van raadsvoorstellen en het aangaan van het debat met insprekende burgers. De commissies tellen maximaal 14 en minimaal 12 raadsleden of burgers die geen raadslid zijn. Op grond van artikel 1 3 van het Reglement van Orde voor de raad en de raadscommissies 2014 dient de raad voor iedere raadscommissie leden te benoemen. De leden worden hierbij door de fracties voorgedragen.

  De raad moet daarnaast ook de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de commissies benoemen. Kleinere politieke groeperingen in de gemeenteraad dragen in sommige gevallen deskundige en politiek geëngageerde burgers voor om zitting te nemen in een commissie, omdat de menskracht en tijd ontbreekt om de plaatsen door raadsleden te la- ten innemen. De vijf commissieleden die geen raadslid zijn werden afgelopen donderdag ook beëdigd en benoemd. Achtereenvolgens betroffen dit Gert Schouwstra (ChristenUnie), Bauke van Dijk (D66) en Marja Bos (SP) die zitting zullen nemen in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten, Jikkie Ruiter-Postma (FNP) voor de commissie Boarger en Mienskip en tot slot Pieter Jan Scholtanus (PvdA) die aanschuift in de commissie Bestjoer en Finànsjes.

  Tevens werden tijdens de raadsvergadering de leden van het presidium, de leden van de auditcommissie (die de principes voor een goed pensioenfondsenbestuur van de werknemers van de gemeente controleert) en de leden van de werkgeverscommissie benoemd. Aangezien deze punten al in het fractievoorzittersoverleg waren besproken en niet op bezwaren stuitten, waren drie tikken van de voorzittershamer voldoende om de voorstellen te bekrachtigen.

  Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Makelaardij P.J. de Jong    
  Workumer Jachtservice    Glashandel Sneek    
  Roelof Fopma    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Jopie Huisman Museum    De Jong Workum Financieel Advies    
  Tapijthal Workum    Thijs van der Meer Slagerij    
  Fasion by Fre    NEDCAD    
  Touwspecialist