FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Nieuwe en rappe spits
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 30 - 04 - 2018 - Injectie binnenstad Wokum

  Van Stichting bedrijfscentrum de Hoekseize 'Injectie' voor binnenstad Workum

  lneke Mulder-Grasman

  Het thans zittende bestuur van Stichting bedrijfscentrum  de Hoekseize met Hielke Bandstra, Durk de Boer, Henk de Haas en Workumer om utens Sjoerd Ybema is na de realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw met deze naam niet op zijn lauweren gaan rusten. Sterker nog: het maakt zich nu sterk voor het behoud van winkels in het hart van Workum. Zo werd het pand Wymertshof, dat al geruime tijd leeg stond en in verval dreigde te raken, aangekocht. Er werd een pand neergezet waar ruimte was voor twee winkels en twee bovenwoningen. Het is 2009 als lt Blommestekje en Het Verwende Nest zich vestigen, waardoor het winkelhart van Workum er twee winkels bij krijgt en dat is fijn en goed.

  Stichting bedrijfscentrum de Hoekseize heeft zich vervolgens tot doel gesteld om het winkelaanbod voor Workum te behouden en waar mogelijk te laten groeien. Panden die leeg staan in de stad, waaronder de oude Poiesz en het danig door brand in verval geraakte pand waar voorheen Haye van der Werf zijn drankwinkel had en dat later als café verderging, zijn geen visitekaartjes van de stad. Het kopen van genoemde panden, door Stichtlng bedrijfscentrum de Hoekseize is tot op heden niet mogelijk, dit tot spijt van de bestuursleden.

   

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/7116.jpg

  Wat wél aangekocht kon worden was het pand van Evert en Maaike deJong. Al vele jaren stond het genoemde pand te koop. Toen er over gesproken werd om dan de winkelpanden maar te verbouwen tot woonhuis, vatte de stichting de koe bij de horens en kocht zij één van de twee panden. Het pand, van oorsprong bestaande uit twee panden, was in de loop der jaren omgebouwd tot één pand.

  Het kleine pand is aangekocht door Noarderwind, een winkel in watersportkleding (thans nog gevestigd in het gebouw van de voormalige apotheek ertegenover). Met het terugbrengen van de steeg tussen de twee panden, de twee panden waarover het in het bovenstaande het eerste ging, zijn er twee winkelpanden gerealiseerd. Het grootste pand, met woon- en winkelfunctie, is met de koop in handen gekomen van genoemde stichting. Nadat het pand is opgeknapt hoopt de stichting het pand snel te kunnen verhuren waardoor onze mooie stad weer een winkel rijker is. Door panden te kopen en deze vervolgens te verhuren aan (jonge) ondernemers is het, zekervoor startende ondernemers, mogelijk om voor zichzelf te beginnen. Het mes snijdt dus aan diverse kanten, aldus de heren Bandstra en De Haas bij wie ik, uw verslaggeefster in dezen, mocht aanschuiven om dit verhaal gestalte te geven. En het mag zeker gezegd worden dat de bestuursleden er alles aan gelegen is om werkruimte te creëren en/of te behouden voor (startende) ondernemers en het winkelbestand in het centrum van Workum te behouden!

  Als de landerijen achter de, zo met name door oudere Workumers genoemde 'melkfabriek', de functie krijgen van industrieterrein, is dat zeer zeker geen overbodige luxe. Er is behoefte aan bedrijfsruimte. Als de eerste bedrijven zich hebben gevestigd, komt er een idee op tafel om op het genoemde terrein een bedrijfsverzamelgebouw te plaatsen. Dit gebouw, opgedeeld in units, zou dan plaats moeten bieden aan diverse (startende) ondernemers. Een aantal Wokumers, onder wie Hielke Bandstra, die thans nog steeds zitting heeft in het bestuur, waren van plan om zelf een dergelijk bedrijfsverzamelgebouw te gaan realiseren.

  Als de eerste stappen worden gezet, schrijven wij maart 1998. De vragen waren nu: wat willen wij, wat willen de ondernemers en niet in de laatste plaats: wat gaat het kosten en hoe gaat dat betaald worden? Met 'wij' wordt bedoeld de mannen die zitting nemen in het bestuur, onder wie dus Hielke Bandstra, Aalt Landman, Durk de Boer en mensen die helaas niet meer onder ons zijn, Lambertus Brandsma en Yvo Flapper. Stichting bedrijfscentrum de Hoekseize is geboren.

  Dat bij dit project, toen een industrieterrein voor Workum nog in de kinderschoenen stond, veel geld

  nodig was, moge duidelijk zijn. Diverse instanties werden aangeschreven voor subsidie en ook de gemeente, toen nog de gemeente Nijefurd, stelde geld beschikbaar. De laatste guldens die toen nog nodig waren, werden door de ondernemers van Workum bijeen gebracht. Zij zetten een bedrag in met als doel dat, als de zaken goed zouden gaan, weer terug te ontvangen. En het gíng gelijk goed. Nadat alle struikelblokken, valkuilen en hindernissen waren genomen kon de bouw beginnen. Na het gereedkomen van de Hoekseize, een bedrijfsverzamelgebouw met acht units, werden meteen goede zaken gedaan. Ondernemers namen de units in gebruik en dat is heden ten dage nog steeds het geval! De financiële bijdrage, destijds in bruikleen gegeven door de ondernemers van Workum, kon dus worden terugbetaald. Maar de ondernemers waren ruimdenkend en 'zaten' niet op hun geld, en zo bleef het geld in de pot van Stichting bedrijfscentrum de Hoekseize. En vandaar dat de stichting nu een 'injectie' kan geven aan het winkelaanbod in de Workumer binnenstad. Geweldig!

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Touwspecialist    Fasion by Fre    
  Roelof Fopma    NEDCAD    
  Tapijthal Workum    Hunia's Drukkerij    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Klameare Workum    
  link naar groenbloem    Organische meststoffen Culterra    
  Op de hoek van de stal    Glashandel Sneek    
  Workumer Jachtservice