FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Nieuwe en rappe spits
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 14 - 11 - 2018 - Uit de Friso van 13 april 1972

   

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/7559.jpg

  Sporthal Zwembad combinatie

  Workum, een der Friese Elf Steden, is niet alleen voor schaatsenrijders een , bekende klank. Ook veie watersportlief hebbers weten elke zomer deze stad in  de Friese Zuidwesthoek weer te vinden. Workum heeft een goede naam bij de sportieve recreanten; dat blijkt wel uit de cijfers der plaatselijke VW: in 1971 werden niet minder dan 100.000 overnachtingen geregistreerd, een aantal dat nog elk jaar groeit. Het aantal doorvaarten door de Workumer sluis is sedert 1963 vertienvoudigd; in dat jaar zijn 418 vaartuigen geregistreerd, terwijl in 1971 meer dan 4000 vaartuigen de sluis passeerden.

  De oude stad Workum ls zeer sportminded. Ongeveer 20 procent van de 4000 inwoners is lid van een der plaatselijke sportverenigingen het accent ligt hierbij op voetbal, gymnastiek, volIeybal en tennis, terwijl uit de aard der zaak schaatsenrijden en zeilen niet ontbreken. Het zou echter onjuist zijn uit bovenstaande opsomming af te leiden dat de sportieve belangstelling van de bevolking niet allround is. De inwoners van Workum zouden ook gaarne andere takken van sport - en met name de binnensport - beoefenen, maar de hiervoor benodigde accommodatie ontbrak.

  Workum beschikt op het gebied van de overdekte sportaccommodatie over 2 gymnastieklokalen, waarvan er één reeds enige tijd geleden is afgekeurd. Het gemeentebestuur was dan ook van mening dat er een overdekte voorziening moest komen, die een maximum aan mogelijkheden zou bieden. De gedachten gingen uit naar een accommodatie, waarin niet alleen lessen lichamelijke opvoeding mogelijk waren, maar die tevens kon worden gebruikt voor de beoefening van alle binnensporten, hetzij in verenigingsverband (trainingen en wedstrijden) , hetzij voor de niet- georganiseerde sportbeoefenaren (sportieve recreanten, o.a. toeristen. Men wenste voorts in het project de zgn. natte sportbeoefening te betrekken. Hierbij werd niet alleen gedacht aan het instructie zwemmen maar ook aan zwemmen in wedstrijdverband, recreatief zwemmen en waterpolo. Dat een accommodatie voor instructie zwemmen  dringend noodzakelijk is, moge blijken uit het volgende. Nog niet zo lang geleden vond de zweminstructie - uit de aard der zaak gedurende de zomermaanden-  in het IJsselmeer plaats. Het water was echter zodanig vervuild dat de zweminstructeur de benen der kinderen niet kon zien. Het gevolg was dat het zwemexamen voor zeer veel kinderen op een teleurstelling uitliep: zij werden afgewezen, omdat hun beenslag fout was......

  Het spreekt vanzelf dat aan de verwezenlijking van de plannen een geruime tijd van studie en voorbereiding vooraf ging. Het gemeentebestuur van Workum verzocht aan Pellikaan Tilburg – die reeds een jarenlange ervaring bezit op het gebied van ontwerp en, bouw van overdekte accommodaties voor lichamelijke opvoeding, sporten recreatie - een ontwerp voor een combinatie sporthal met overdekt zwembad te maken. Bij dit ontwerp heeft Pellikaan Tilburg rekening gehouden met de specifieke wensen en behoeften van Workum.

  Begin 1972 heeft het gemeentebestuur aan Pellikaan Tilburg de opdracht verstrekt tot de bouw van het sport- en recreatie- complex. Enkele bijzonderheden over het project. Het project omvat een sporthal en een overdekt zwembad - met de daarbij behorende nevenaccommodaties  alsmede een sociaal-cultureel gedeelte.
  De Sporthal heeft een vloeroppervlak van 28,5 bij 42,5 meter. Lessen lichamelijke opvoeding aan twee schoolklassen tegelijk kunnen in de sporthal plaatsvinden. Op de sportvloer kunnen worden uitgelegd:
  * Twee tennisbanen in de breedte o.a. één wedstrijdbaan in de lengte van de hal.
  * Drie volleybalvelden.
  * Drie badmintonvelden.
  * Twee basketballvelden.
  * Eén veld voor: microkorfbal -  zaalhandbal – zaalhockey – zaalvoetbal

  Het spreekt voorts vanzelf dat ook de zgn. ’ kleine binnensporten’ zoals judo, tafeltennis, worstelen, gewichtheffen, schermen enz. - in de zaal kunnen worden beoefend, terwijl ook turnen en trampoline op het programma staan.
  Bij de sporthal behoren twee gescheiden units van telkens twee kleedruimten met een wasgelegenheid, terwijl er voor leerkrachten, spelleiders en scheidsrechters afzonderlijke ruimten (met wasgelegenheid en toilet) aanwezig zijn. Het ligt in de bedoeling dat de lessen lichamelijke opvoeding van de leerlingen van de Mavo- school de lagere landbouwschool en van een aantal lagere scholen in de toekomst in de sporthal zullen worden gegeven.


  De zwemhal omvat: Een wedstrijdbassin van 10x25 meter.  Instructiebad van 6x14 meter. Uit de aard der zaak is ook bij de zwemhal de vereiste was- en kleedaccommodatie aanwezig. Met de ingebruikneming van het zwembad te Workum zal het niet meer nodig zijn dat de schoolkinderen uit die plaats naar Bolsward moeten reizen voor hun zweminstructie. Het schoolzwemmen kan dan immers in de ‘eigen' bad plaatsvinden, waarbij ook leerlingen van scholen uit de omgeving van Workum een plaats in het zwemrooster zullen krijgen. Tussen de sporthal en het zwembad bevindt zich het restaurant van waaruit men via een glazen wand uitzicht heeft op het zwembad. Gezien de ervaringen in andere steden ligt het alleszins in de verwachting dat dit restaurant als een ‘praathuis' voor de inwoners van Workum zal gaan fungeren. Een praathuis, niet alleen voor de leden van de sportverenigingen, maar ook voor trimmers, kijkers enz.

  Wat het trimmen betreft: er bestaan nu al plannen voor een ‘trim-in'  in het complex, bijv. op zaterdagmorgen.
  De sporthal kan, behalve voor sportieve activiteiten ook nog voor andere doeleinden worden gebruikt, bijv. voor concerten, shows, beurzen,  tentoonstellingen enz.

  Ten behoeve van de buitensportvelden is er in de zijaccommodatie van de sporthal toiletpartijen voor dames en heren ondergebracht alsmede twee bergingen.

  Bron workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  NEDCAD    Glashandel Sneek    
  Thijs van der Meer Slagerij    link naar groenbloem    
  Op de hoek van de stal    Touwspecialist    
  Makelaardij P.J. de Jong    Organische meststoffen Culterra    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Klameare Workum    
  De Jong Workum Financieel Advies    Bouma kraanverhuur    
  Hunia's Drukkerij