FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Het dak gaat eraf bij Emmaus-kringloop
 • Jopie Huisman Museum komt met #MijnJop
 • Ook in Workum nu Puzzelbank
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Oude reclameborden tevoorschijn
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 07 - 12 - 2018 - Stabiele koers van voetbalclub

  Veel tevredenheid op jaarvergadering

  Albert Schootstra

  "It is gewoan in hiel netsjes resultaat as je sjogge hoe't de feriening regulier draait. It doel is fierder om realistysk mar foarsichtich te begrutsjen." Dit zei penningmeester Klaas Haanstra afgelopen vrijdagavond tijdens de jaarvergadering van de voetbalvereniging Workum die gehouden werd in de bovenzaal van restaurant Folkerts. Het gaat onze voetbalclub kortom, met een jong en fris bestuur, voor de wind. Dat bleek ook uit het jaaroverzicht van secretaris Antje Groenhof. We kunnen trots zijn op de voetbalvereniging, stelde zij. Zij memoreerde het heien van de eerste paal van het nieuwe sportcomplex Rolpeal 2.0 Er wordt gewerkt aan een financieel meerjarenplan, zo bracht ze verder naar voren. Onze club heeft een stabiel aantal (ook spelende) leden en de contributie die die leden moeten betalen is de afgelopen jaren telkens zo'n 15 % lager geweest dan die van de 'omliggende 'clubs in onze regio. Ze bracht dank aan het groeiend aantal vrijwilligers en sponsors.”Wy hawwe eltsenien nedich," zo zei ze.

  Het jonge, frisse bestuur waarvan hierboven sprake is, een bestuur dat bovendien ook nog zo hard werkt, bestaat nu uit voorzitter André Visser, secretaris Antje Groenhof, penningmeester Klaas Haanstra, en de met diverse 'deelwerkzaamheden' belaste leden Luitzen Wesselius, Sytse Jan

  Wouda, Hiddo Visser en Sjoerd Zijlstra. De laatste (Sjoerd dus) werd tijdens de vergadering in het bestuur gekozen als opvolger van Sjerp-Jan Hofman die de stad Workum heeft verlaten maar die hier nog wel zaalvoetbalt. Sjerp-Jan fungeerde de laatste tijd als een soort 'staatssecretaris' achter 'minister van financiën' Klaas Haanstra en die taak is nu door Sjoerd Zijlstra overgenomen. Hij heeft al terdege meegewerkt aan de vrijdagavond voorliggende begroting. Sjerp-Jan werd door voorzitter André Visser in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn jarenlange trouwe dienst.

  Peter Lammers, die tijdens de jaarvergadering van vorig jaar als voorzitter afzwaaide, werd benoemd tot erelid. Lammers kreeg bloemen en enige spiritualiën en deelde in zijn dankwoord mee dat hij op het erelidmaatschap nog trotser of in ieder geval even trots is als op de zilveren speld van de KNVB die hij al eerder heeft mogen ontvangen. Hij memoreerde dat de club er niet altijd goed heeft voorgestaan ("Op een gegeven moment waren we met drie bestuursleden") en dat hij in die moeilijke tijden altijd zoveel heeft gehad aan Sjerp-Jan Hofman, toen nog penningmeester, en zo was een cirkel toch weer rond.

  Afgelopen zomer overleed Uiltje van der Meer die de vereniging een fors bedrag heeft nagelaten. “Troch de famylje binne wy frege om nei te tinken oer de besteging fan dit jild," aldus voorzitter André Visser. Tenslotte is in overleg met de familie besloten het geld te besteden aan de verlichting van het halve, van kunstgras voorziene veld dat zal worden aangelegd als alle 'rookwolken' rondom de bouw van de nieuwe Rolpeal zijn opgetrokken. Met dit nieuwe veld, waarop naar hartenlust getraind kan worden, wordt de voetbalvereniging gecompenseerd voor het verlies van een veld vanwege die nieuwe Rolpeal. Het spreekt voor zichzelf dat de vergadering en het bestuur hun diepe respect uitspraken voor de fantastische geste van Uiltje van der Meer.

  Trainer Jan Venema zal onze club na afloop van het lopende seizoen verlaten. Het is niet dat het Venema bij onze club niet bevalt, aldus André Visser, maar hij wil maatschappelijk gezien een stap maken en omdat daarvoor gestudeerd moet worden (en dat naast werk en gezin) doet Venema nu wat het voetbal betreft even een stap terug. 'Wy respektearje dit fansels, hoe spitich it op himsels ek is," aldus de voorzitter. Wie de club beslist niet zullen verlaten zijn Geus Dijkstra en Germ Wouda. Zij werden gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar, een fenomeen overigens dat in het leven is geroepen door oud-voorzltter en erelid Peter Lammers. In grote trouw bemannen Dijkstra en Wouda al jaren en jaren de kassa bij de thuiswedstrijden van het eerste. Echt een van die vrijwilligersbanen die 'niemand' opvallen maar die toch zo ontzettend belangrijk zijn. Geus en Germ zijn – kortom - de verwezenlijking van het vrijwilligerswerk in persoon. Omdat ze het in de winter weleens koud hebben mocht Geus Dijkstra alvast een warme jas passen. Deze jas maakt deel uit van de kledinglijn die binnen afzienbare tijd bestuursleden en vrijwilligers van de club op wedstrijddagen uniform zal kleden.

  Er werd afscheid genomen van Gerard Bangma. Hoewel hij geen officieel bestuurslid was beheerde hij getrouw de ledenadministratie. Het lijkt zo gemakkelijk, je geeft je op bij de club en je kunt voetballen. Maar als je weet wat daar administratief gezien allemaal achter vandaan komt dan weetje welke belangrijke functie Bangma heeft bekleed, zo lieten de woorden van André Visser zich samenvatten. Het nieuwe bestuurslid Sjoerd Zijlstra krijgt nu deze klus in portefeuille.

  De voorzitter van het stichtingsbestuur dat de bouw van de nieuwe Rolpeal regelt en begeleidt, Lammert Fopma, vertelde dat het de bedoeling is dat deze Rolpeal op 1 augustus van het volgend jaar in gebruik wordt genomen. Er zijn nu al meer dan 350 vrijwilligers die zich hebben aangemeld, zo vertelde hij. Na de officiële start blijven de gebruikers van het nieuwe sportcentrum nog wel een poos geconfronteerd met machines en afval in verband met de sloop van de oude Rolpeal. Enfin, dat is allemaal van later zorg. Voor nu is het voldoende om te constateren dat het 'schip' waarmee de voetbalvereniging Workum te vergelijken ls een zeer stabiele koers zeilt. Alle lof voor bestuur, leden, sponsoren en vrijwilligers en iedereen die verder nog bij de club betrokken is. Bij dezen!

  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    Tapijthal Workum    
  Workumer Jachtservice    Thijs van der Meer Slagerij    
  Fasion by Fre    Op de hoek van de stal    
  Bouma kraanverhuur    De Jong Workum Financieel Advies    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Jopie Huisman Museum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Roelof Fopma    
  link naar groenbloem