FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
 • Winnaars blij met Decemberprijzen
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 01 - 02 - 2019 - Nu verbetering vaargeul It Soal

  Jacob Bouwhuis

  Door een versnelling in de besluitvorming van het Rijk rond de planvorming aanpak Deltaplan, met de nadruk op de erosie van de Friese IJsselmeerkust, komt er binnenkort 12 miljoen rijksgeld beschikbaar voor de aanpak van vijf projectgebieden aan de IJsselmeerkust. Twee van die projecten vallen binnen het grondgebied van de gemeente Súdwest-Fryslân. Als verreweg belangrijkste project mag de aanpak van de kusterosie van de Workumerwaard, de verbetering van de vaargeul van het Soal, in combinatie met een upgrading van de recreatieve beleving en cultuurhistorie, worden genoemd.

  Enkel dit onderdeel slokt, met een investering van circa 11 miljoen euro, verreweg het grootste deel van het beschikbare budget op. Via bijdragen van de provincie, onze gemeente, gemeente De Fryske Marren en de vogelbescherming komt het totale investeringsbedrag trouwens uit op bijna 17 miljoen euro.

  Vooral de aanpak van de vaarroute vanaf het IJsselmeer naar de sluis in Workum is een zeer welkom punt van aandacht. Zoals bekend vormt de verzanding voor het strand van Workum al jaren een groot probleem. Er is een

  grote zandbank voor het strand ontstaan. Door stilstaand water en de uitstroom van ontlasting vanuit het naastgelegen natuurgebied daalt de waterkwaliteit. Hierdoor wordt het strand minder aantrekkelijk voor recreanten en toeristen, Het gevolg is dat er minder bezoekers komen en dus ook minder bestedingen zijn. Daarnaast is er geen kunstmatige scheiding tussen het strand, de zandbanken en de vaargeul It Soal. Het gevolg is dat de vaargeul meerdere keren per jaar, op een onvoorspelbare wijze, verzandt. Vooral na stormachtig weer wordt een deel van het strand van It Soal en de zandplaten die er voor liggen weggeslagen en dit zorgt voor verzanding van de vaargeul. Door de grilligheid van de weersgesteldheid is het niet altijd duidelijk of het verantwoord is om de vaargeul, vooral voor diep stekende boten, te gebruiken. It Soal is een cruciale vaarverbinding naar de havens van Workum en vormt een belangrijke toegangspoort vanaf het IJsselmeer naar het merengebied van Friesland.

  De afgelopen 18 jaar hebben regionale partijen in het Friese Merenproject stevig geïnvesteerd in het uitbreiden en upgraden van de toeristische recreatieve water-infrastructuur. Het onregelmatig niet op diepte zijn van It Soal heeftinvloed op de bereikbaarheid van de rest van de provincie, het aantal recreanten en toeristen en de bestedingen die daarmee samenhangen. Veel ondernemers in en rond Workum dringen al jaren aan op het verbreden en verdiepen van de bestaande vaargeul. Het lijkt erop dat hun hartenkreten eindelijk worden gehoord en wat belangrijker is, worden gehonoreerd.

  De oplossingsmaatregelen bij Workum richten zich op de onvoorspelbare verzanding van de vaargeul, in combinatie met het wegslaan van een deel van het strand en de zandbanken bij onstuimig weer. Met een herprofilering van het strand in combinatie met een nieuwe strekdam en een verlenging van de bestaande strekdam zullen deze verzandingsproblemen na realisatie tot het verleden behoren. Een van de Workumer watersportondernemers, Henk Miedema, heeft zich trouwens al jaren sterk gemaakt voor de geschetste oplossing. Het levert immers een meer betrouwbare vaargeul op en het strand blijft beter op zijn plek. Zo staat het tenminste beschreven in het rapport’ Versterken Friese IJsselmeerkust' van ingenieursadviesbureau Sweco uit De Bilt.

  De maatregelen leveren een belangrijke bijdrage aan de economie van Workum. Te verwachten is dat met een betrouwbare entree vanuit het IJsselmeer meer recreanten in Workum zullen aanleggen.

  Daarnaast is het een waardevolle aanvulling op de eerder gedane regionale investeringen in het Friese Merenproject. Tenslotte biedt het ruimte om wensen van ondernemers in te vullen: een meer betrouwbare en bredere vaargeul met mogelijkheden om op termijn kleine vestigingen als een zeilschool of beleefcentrum te realiseren. De strekdam wordt ook geschikt gemaakt voor sportvissen.

  Bron: workrmer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Touwspecialist    
  Klameare Workum    De Jong Workum Financieel Advies    
  Hunia's Drukkerij    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  link naar groenbloem    Tapijthal Workum    
  Workumer Jachtservice    Jopie Huisman Museum    
  Organische meststoffen Culterra    Op de hoek van de stal    
  Glashandel Sneek