FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
 • Winnaars blij met Decemberprijzen
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 02 - 02 - 2019 - Ook de Workumerwaard wordt terdege aangepakt

  Ook de Workumerwaard wordt terdege aangepakt

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/7714.jpg

  Jacob Bouwhuis

  In het verlengde van de aanpak van It Soal wordt ook de Workumerwaard onder handen genomen. De Workumerwaard heeft namelijk het meeste last van de negatieve effecten van erosie en sedimentatie, het zinken van verweringsmateriaal als de transportsnelheid van water, ijs of wind afneemt, Daar komt bij dat op termijn het peil van het IJsselmeer met 20 centimeter zal worden verhoogd. De huidige buitenwaard rolt nu al jaarlijks onder invloed van storm en hoog water met enkele meters op en wordt daardoor steeds kleiner. Dit gaat ten koste van de duizenden grondbroeders en kolonievogels op de buitenwaard.

  Ook verkleint dit de waarde van de waard als vooroever die bijdraagt aan de kustbescherming. Door de erosie overstromen steeds vaker grote delen van de Workumerwaard. Dit heeft gevolgen voor de natuurwaarden, omdat nesten van karakteristieke broedvogels, zoals de bontbekplevier, de visdief en de kemphaan wegspoelen. Daarnaast zorgen erosie en voorjaarsinundaties voor het verdwijnen van buitendijks grasland, van kale of schaars begroeide delen en van slikkerige randen. Men hoopt deze knelpunten op te vangen met een erosie-aanpak, gericht op het aanvullen van pioniersstranden, schelpenstranden, eventueel samen met een broedeiland voor grondbroeders, en grazige buitendijkse vegetatie. Verder wil men een extra beschermingswal met stormbroedkering aanleggen.

  Achter deze kering komt een beschermd gebied dat geschikter en aantrekkelijk wordt gemaakt als foerageer- en broedgebied. Dat fungeert in stormachtige periodes met hoogwater als opvang voor vogels, zoals de visdief. Er zal ook iets worden gedaan aan twee bijzondere plekken in en bij de Workumerwaard. Daarbij gaat het om het kijkplateau 'Hokje Bakker' en de kijkheuvel bij camping It Soal. Deze locaties bieden natuurliefhebbers en bezoekers al een fantastisch uitzicht op de natte delen van de waard. Die twee plekken worden verrijkt met cultuurhistorische i informatie over de ontstaansgeschiedenis van de Workumerwaard en de betekenis van de Soldatengracht in het gebied. Daarnaast zal 'Hokje Bakker' worden voorzien van webcams, waardoor het nog meer een hotspot wordt voor vogelaars en op de natuur gerichte recreanten. Een mooie eerste aanzet om de Slinkewei richting het Gaasterstrân te transformeren tot een natuurboulevard.

  Ook het natuurgebied de Stoenckherne heeft prioriteit gekregen in het plan ‘Versterken Friese IJsselmeerkust'. Hierbij is de aanpak gericht op het vitaal maken van het riet, het creëren van slikranden en het realiseren van een gebied waarin natuurlijk peil is te realiseren, in combinatie met bredere watergangen.

  Het ingrijpende en kostbare plan kreeg in de raadsvergadering van afgelopen donderdag de unanieme instemming van de raad.

  Het was wel vreemd dat geen van de raadsleden de moeite nam om enige woorden te besteden aan dit enorme project waarvoor het Rijk 12 miljoen euro uittrekt en de gemeente medefinancier is voor  een bedrag van 1,2 miljoen euro.

  Bron: workrmer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Hunia's Drukkerij    Workumer Jachtservice    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Thijs van der Meer Slagerij    
  Organische meststoffen Culterra    Roelof Fopma    
  Makelaardij P.J. de Jong    link naar groenbloem    
  NEDCAD    Bouma kraanverhuur    
  Klameare Workum    Op de hoek van de stal    
  Touwspecialist