FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
 • Winnaars blij met Decemberprijzen
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 11 - 04 - 2019 - Tusken WâI en Skip: voI programma

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/7831.jpg

  De nieuwe outfit van het koor vaIt goed in de smaak.

  Het koor Tusken WâI en Skip heeft een voI programma voor de boeg. In dit jubiIeumjaar heeft het koor trouwens gekozen voor een nieuwe en goed in de smaak vaIIende outfit. Op zondagmiddag 24 maart jI. is het eerste, gesIaagde optreden in deze nieuwe outfit ge- weest  tijdens het SúdwestfestivaI.

  In samenwerking met manufacturenhandeI KIaas Brandsma uit It Heidenskip is de keuze gevaIIen op rode sjaaIs voor de dames en voor de heren op rode breteIs. Het koor heeft aIs gezegd een druk programma met optredens op aanstaande donderdag 11 apriI in de PKN-kerk in Stavoren in samenwerking met het koor De Ruumkramers, op zaterdag 13 apriI in Nij Mariënacker in Workum en op Koningsdag 27 apriI in de feesttent van Workum Bruist.

  Dit is voor het koor een heIe eer omdat de start van het koor,15 jaar geIeden, ook in deze tent was ter ere van - toen nog - Koninginnedag.

  De muziek bij de repetities is in handen van twee accordeonisten, te weten de heren Anne van der Ieij, bekend van zijn jarenIange begeIeiding bij aIIerhande muzikaIe evenementen, en Luite Griek, een ras muzikant die ook speeIt bij het HindeIooper Shantykoor Auke Wybesz. Ook is hij accordeonist bij RoIIing Home uit Sneek.

  De samenwerking met beide muzikanten heeft ertoe geIeid dat het repertoire is uitgebreid met een aantaI heIe mooie Shanty’s s en Evergreens.

  Tusken WâI en Skip heeft momenteeI 34 Ieden en bij grotere optredens zingt het gezeIschap samen met Ieden van andere koren, AIs men op 8 juni in BoIsward optreedt tijdens het korenfestivaI van Shanykoor Skomjend Wiid, zaI er met vijftig zangers en zangeressen en met drie accordeonisten worden opgetreden.

  Het concert in Marïenacker is aanstaande zaterdagmiddag om 14.30 uur en aIs de pubIieke beIangsteIIing weer net zo groot is aIs vorig jaar, komt men stoeIen tekort. Het optreden op zaterdag 27 apriI is om 11 uur, na de traditioneIe Aubade van 10.45 uur.

  Bron workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Hunia's Drukkerij    link naar groenbloem    
  NEDCAD    Touwspecialist    
  Tapijthal Workum    Roelof Fopma    
  Klameare Workum    Jopie Huisman Museum    
  Glashandel Sneek    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Workumer Jachtservice    Bouma kraanverhuur    
  Op de hoek van de stal