FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
 • Winnaars blij met Decemberprijzen
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 17 - 04 - 2019 - Help mee in de nieuwe Rolpeal

  Nog meer vrijwilligers zijn echt nodig!

  "In dikke 200 frijwilligers ha har no offisjeel oanmelden. Mar 350 hawwe yn earste ynstânsje oanjûn dat se wol frijwilliger wurde wolle en fan sa'n 150 fan harren hawwe wy fierder noch neat heard. Dêrom wolle wy no in driuwend appèl op dy minsken dwaan." Dit vertellen Wiepke Popkema en Hendrik Sijtsma, lid van de vrijwilligerscommissie die druk bezig is de nieuwe Rolpeal van voldoende mensen te voorzien die de zaak in het prachtige gebouw in de ruimste zin van het woord draaiende kunnen en willen houden. Maar ook mensen van buiten de genoemde categorieën - die 200 en 350 dus – zijn nog van harte welkom.

  "De nije Rolpeal kin allinne oereinhâlden wurde mei frijwilligers. lt is in saak fan 'voor en door de Workumers en de mensen uit de omgeving van de stad'. lt is net allinne foar ús en ús bern, mar ek foar ús bernsbern," zo zeggen Hendrik Sijtsma en Wiepke Popkema. "lt is in trochrinnende line mei it nije gebou dat oan alle duorsumenseasken fan dizze tiid foldocht. En dus: pak it oan!Wy moatte as Warkumers de poliyk sjen litte dat wy it kinne."

  Het zal bekend zijn: In eerste instantie zijn vooral leden van sportverenigingen benaderd om vrijwilliger in de nieuwe Rolpeal te worden. Maar nu wordt ook een klemmend beroep gedaan op mensen van buiten de verenigingen, mensen die misschien niets met sport hebben maar die toch graag wat willen doen. Dat is nodig omdat er wekelijks een gigantisch aantal vrijwilligersuren moet worden ingevuld. En dat is een hele puzzel. Hendrik en Wiepke zouden natuurlijk het liefste zien dat iemand iedere week een keer present zou zijn. Maar dat kun je natuurlijk niet van iedereen vragen. De een komt vaker (en wellicht langer) dan de ander. Er zijn ook zoveel terreinen waarop activiteiten gevraagd worden. Horeca, receptie, het beheer in algemene zin en ga zo maar door. Men kan zich opgeven bij vrijwilligersrolpeal@gmail.com. Je krijgt dan informatie en een inschrijfformulier. Iedere maand krijgen de vrijwilligers een nieuwsbrief via de mail en binnenkort krijgen ze een uitnodiging om alvast een kijkje te nemen in de nieuwe Rolpeal-in-aanbouw. Ook vrijwilligers uit sectoren van de sport die niet direct met de nieuwe Rolpeal te maken hebben - tennis, de wielervereniging, de buitensporten - kunnen uiteraard (en maar wat graag) vrijwilliger worden. Verder worden er ook nog vrijwilligerscoördinatoren gezocht. "Wy wolle de frijwilligers graach goed begeliede. Dizze koördinatoren helpe ek mei de ynroastering en se binne wat faker oan bar dan de ‘gewoane' frijwilligers. Sy binne sis mar de smaroalje tusken de Stichting De Nije Rolpeal en de frijwilligers." En bovendien hebben ze natuurlijk veelvuldig overleg met de manager van de nieuwe Rolpeal, Esther van Tuinen. Er worden vier coördinatoren gezocht. "Dêr hawwe wy no ien fan fûn en wy hawwe sa noch trije fakatueres." Van de coördinatoren wordt verwacht dat ze goed met mensen. kunnen omgaan en dat ze een groot sporthart hebben.'Wy stribje yn de Rolpeal nei in famyljekultuer. Dêr wolst by hearre."

  Het zal bekend zijn hoe een en ander rond de vrijwilligers van de Rolpeal tot nu toe is verlopen. Eerst werd er door de vrijwilligerscommissie een beleidsplan geschreven en een toekomstplaatje geschetst. De commissie bestaat overigens uit een vertegenwoordiger van de 'natte' sport (het zwemmen), te weten Hendrik Sijtsma, twee vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Workum, Hessel Wesselius en Wiepke Popkema, twee vertegenwoordigers van de buitensport, Luitzen Wesselius en André Visser (voetbalvereniging Workum)en namens de binnen- sport Sandra van Tuinen-Kemker. Zij werden als dat nodig was terzijde gestaan door Sander ten Broek en Thijs Brouwer van het bureau'2521 gewoon zwemmen', een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Na het schrijven van het beleidsplan ging de vrijwilligerscommissie bij de verenigingen in Workum langs.

  "En doe hiene wy wol in plan mar noch gjin frijwilligers." Het campagneteam (dat geheel samenviel met de vrijwilligerscommissie) benaderde daarna de sportverenigingen in de ruimste zin van het woord (dus ook bijvoorbeeld het tennissen en de wielervereniging) en stelde de vraag “Wat ga jij doen” en dus niet “Wat zou jij willen doen?”

  De belronde in de Klameare, waarover in deze krant is bericht, volgde, maar de commissie gaf onder meer ook nog acte de présence op de Winterfair in onze stad en in Sneek. Enfin, de rest is geschiedenis, zoals men dat dan pleegt te zeggen. Maar waar het nu om gaat is nogmaals een dringende oproep aan potentiële vrijwilligers. Geef je op, ga behoren tot de Rolpealfamilie. Het nieuwe gebouw is het waard, zoals nog eens ten overvloede bleek uit het inspirerende gesprek met Hendrik Sijtsma en Wiepke Popkema. Doen! De stad Workum is het waard! (AS)

  Bron workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Organische meststoffen Culterra    
  Glashandel Sneek    Tapijthal Workum    
  Bouma kraanverhuur    Hunia's Drukkerij    
  Makelaardij P.J. de Jong    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Klameare Workum    Jopie Huisman Museum    
  Fasion by Fre    De Jong Workum Financieel Advies    
  Touwspecialist