FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Oude reclameborden tevoorschijn
 • 'Geeft eens wat anders, geef gewoon Wo
 • Nieuwe en rappe spits
 • Op de Weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 04 - 05 - 2019 - Inspirerende jaarvergadering Plaatselijk Belang

   

   

   

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/7877.jpg

  De komende en gaande bestuursleden. Vanaf links Sandra Buijs en Bouwe Rypma, de nieuwe bestuursleden, en Kitty Postma en Nynke van der werk die hun bestuurslidmaatschap hebben neergelegd.

  Op woensdag 24 april hield Plaatselijk Belang zijn jaarlijkse ledenvergadering in de Klameare. Met de laatste muzikale klanken van het draaiorgel op de achtergrond kon voorzitter Richard de Vries de ruim vijftig aanwezigen welkom heten. in een rap tempo werd vervolgens de agenda afgehandeld. De aanwezigen kregen een toelichting over de in 2018 gerealiseerde- projecten en/of activiteiten van de vereniging. De meest in het oog springende projecten in 2018 waren voor Plaatselijk Belang Workum toch wel de realisatie van de Kwaliteitsimpuls, de start van de bouw van de Rolpeal, de doop van het Speelschip Willemijntje en de oplevering van de Stedspôlehaven en de Klamearehaven. Allemaal projecten waarbij Plaatselijk Belang Workum intensief betrokken is geweest en/of initiatiefnemer in was.

  Vervolgens werd ook een opsomming gegeven van de vele lopende projecten en activiteiten die dit jaar een verder vervolg zullen krijgen. Prominent hierbij zijn het verder uitwerken van de diverse deelprojecten uit de Kwaliteitsimpuls, het werven van vrijwilligers voor de Rolpeal, de Koppelkansen en het Omgevingsfonds met betrekking tot windpark Fryslân. Hierbij werkt Plaatselijk Belang Workum vaak nauw samen met andere verenigingen, zoals onder andere de Ondernemersvereniging Workum en Stichting Stadsherstel.

  Na deze toelichting was het de beurt aan de penningmeester, Keimpe Bekkema. Laverend langs de diverse in (te) kleine lettertjes op het scherm getoonde cijfers in de resultatenrekening, balans en begroting, werden enkele vragen uit het publiek vakkundig door de penningmeester beantwoord. Ook de kascommissie, vertegenwoordigd door Ale Ypma, was positief in het oordeel over de financiën, waarna met applaus decharge werd verleend. Nadat ook de begroting was goedgekeurd, stond het aftreden van twee zeer gewaardeerde bestuursleden Kitty Postma en Nynke van der Werk op de agenda. Kitty heeft 10 jaar zitting gehad en Nynke 7 jaar. Veel goed werk hebben beide dames verricht binnen Plaatselijk Belang Workum en hiervoor werden ze dan ook hartelijk bedankt met een warm applaus en een voor de dames toepasselijke attentie.

   

  Met trots kon voorzitter Richard de Vries vervolgens aankondigen dat er twee nieuwe kandidaat bestuursleden bereid gevonden zijn de plaatsen van Kitty en Nynke in te nemen. Sandra Buijs en Bouwe Rypma werden vervolgens voorgesteld aan de leden, waarna zij met applaus tot nieuwe bestuursleden werden benoemd.

  Op volle kracht kan Plaatselijk Belang Workum daardoor verder aan de slag met de vele projecten, activiteiten en uitdagingen voor Workum.

  Na de pauze werd er nog een korte toelichting gegeven over de aanpak van de deelprojecten uit de Kwaliteitsimpuls. Na een boeiende rondvraag werd vervolgens het woord gegeven aan Peter Dijkstra van de gemeente Súdwest-Fryslân. In de presentatie lichtte hij toe voor welke uitdagingen de provincie Fryslân en dus ook de gemeente SWF komen te staan zodra het Klimaatakkoord in de Eerste Kamer definitief wordtvastgesteld. Hierbij zullen alle mogelijke duurzame energieoplossingen nodig zijn om de klimaatdoelen voor Nederland in 2050 te halen. Dat dit een onderwerp is dat bij velen speelt, bleek wel uit het grote aantal vragen en reacties vanuit de zaal op zijn verhaal.

  Na deze presentatie sloot Richard de vergadering en bedankte hij ieder voor zijn/haar komst. Onder het genot van een drankje werd er vervolgens nog lang nagepraat. 

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Tapijthal Workum    Touwspecialist    
  Fasion by Fre    Organische meststoffen Culterra    
  Glashandel Sneek    link naar groenbloem    
  Bouma kraanverhuur    Roelof Fopma    
  NEDCAD    Klameare Workum    
  Hunia's Drukkerij    Op de hoek van de stal    
  Workumer Jachtservice