FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
 • Winnaars blij met Decemberprijzen
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 05 - 07 - 2019 - ‘Strijdbijl ‘na 20 jaar begraven. Aquaresort It Soal kan door

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/8027.jpg

  Van Links naar rechts Lolke Veenstra (Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd, SBNLN), Ysbrand Galama Fûgelwacht Workum), GertJan Mondeel(AquaResort lt Soal), Frank van het  Reve(AR it Soal), Jan Persenaire(SBNLN). Niet op de foto Germ van der Burg (lt Fytske Gea)

  Na bijna 20 jaar is er tussen AquaResort lt Soal, gemeente Súdwest-Fryslân, Fûgelwacht Warkum, Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd en It Fryske Gea een akkoord bereikt over het ontwerp bestemmingsplan It Soal. Dit is misschien wel het klassieke voorbeeld van ondernemen in of tegen een kwetsbaar natuurgebied. In die periode zijn veel partijen betrokken geraakt (of geweest) bij de ontwikkeling.

  Het is ook een lange periode geweest waarin ideeën, inzichten, technische mogelijkheden en duurzaamheid zijn veranderd, met name richting natuur en landschap. Het is dan ook voor iedereen goed nieuws dat aan deze 'strijd’ een einde is gekomen. Stilstand is achteruitgang en het lijkt er nu op dat een ieder tevreden vooruit kan. De natuur wordt zo goed mogelijk beschermd en hier en daar verbeterd, de kwaliteit van het AquaResort It Soal maakt een enorme sprong naar de toekomst en wordt minder afhankelijk van het seizoen. Het strand is en blijft (conform de wens van alle partijen) vrij toegankelijk voor de Workumer en andere dagjesmensen. Dit zijn wel de kernpunten om welke is gestreden. Enkele jaren geleden stonden de partijen nog tegenover elkaar bij de Raad van State in Den Haag die het door de gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan vernietigde. Hierna volgde een lange, intensieve periode van veel vergaderen, waarin betrokken partijen aldoor met elkaar in gesprek zijn gebleven en er onderling vertrouwen moest ontstaan om tot eenacceptabele, gezamenlijke oplossing te komen. Vele suggesties en voorstellen hebben uiteindelijk geleid tot het ontwerpbestemmingsplan dat er nu ligt. Om alles, ook juridisch, te borgen zijn er uitgebreide onderzoeken gedaan waarvan de resultaten deel uitmaken van het ontwerp bestemmingsplan en waarin duidelijke grenswaarden zijn aangegeven. Vooral door nieuwe ideeën rond de vraag hoe met natuur en buitengebied om te gaan, is het ontwerp bestemmingsplan dusdanig gewijzigd dat het, voor zover mogelijk en wenselijk, inpasbaar is geworden in een open gebied als de Workumerwaard.

  'Inpasbaar in buitengebied' betekent dat onder andere geluid en licht zodanig wordt ingeperkt dat er geen verstoring richting het natuurgebied plaatsvindt. Daarnaast. valt er te denken aan inkleding in het landschap, want openheid is een kernwaarde voor de Workumerwaard. Afscheiding van bebouwing en buitengebied zal hier dan ook niet met struiken en bomen gaan gebeuren, zoals gebruikelijk en nu het geval is, maar juist simpel met enkele aarden wallen en water. Hierdoor vindt er een geleidelijke overgang richting het open gebied plaats en kunnen gasten het zeer bijzondere, weidse landschap ervaren. Dit is intussen echt uniek geworden in Nederland en het is een van de redenen dat er nog zoveel weidevogels broeden.

  Dat het zolang heeft geduurd valt enerzijds te betreuren, anderzijds is het heel belangrijk dat alle partijen het eens zijn geworden over een uiteindelijk veel beter plan dan in voorgaande versies is voorgelegd. Dit is te danken aan de volharding in en argumentatie van eigen standpunten, maar toch de bereidheid om water bij de wijn te doen om tot een oplossing te komen. Workum krijgt er een unieke en toekomstbestendige accommodatie bij die zeker haar uitstraling naar Workum zelf zal hebben. Daarbij kunnen de Workumers en de dagtoeristen voor nu en in de toekomst blijven genieten deze unieke locatie, gekoppeld aan een bijzonder natuurgebied.

  Vanaf 28 juni tot en met 8 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het gemeenteloket in Bolsward en Sneek. Het ontwerpbestemmingsplan is te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van dit ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO. 1 900.201 SwestBPitsoal-ontw.

  Bron:  workumer  krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Bouma kraanverhuur    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    NEDCAD    
  Touwspecialist    Klameare Workum    
  link naar groenbloem    Hunia's Drukkerij    
  Op de hoek van de stal    Roelof Fopma    
  Jopie Huisman Museum    Glashandel Sneek    
  Tapijthal Workum