FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
 • Winnaars blij met Decemberprijzen
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 12 - 07 - 2019 - Tsjerkepaad in Workumer kathedraal

  Van 9 juli tot en met 14 september zijn in onze provincie op zaterdag kerken opengesteld in het kader van Tsjerkepaad.' De deelnemende kerken zijn kenbaar aan een vlaggendoek, dat de aandacht erop vestigt. Bij de St. Gertrudiskerk heeft die banier een plaatsje gekregen op het kerkplein; altijd winderig, zoals de vlakte van Troje lang geleden (ca. 1100 voor Chr.) dat etiket opgeplakt heeft gekregen. Zaterdag 6 juli werd voor de St. Gertrudis van Workum de aftrap voor dit seizoen gegeven door de presentatie van de schilderijententoonstelling van de Workumer amateurkunstschilder Eeuwke Bouwsma. Het is inmiddels traditie: de organisatie van het evenement moedigt de deelnemende kerken aan om naast de glorie en de geschiedenis van het betreffende godshuis verwante zaken over het voetlicht te brengen. Het zuidertransept is daartoe 'omgetoverd' in een 'galerie.' Bovendien sluit het aan bij het beeldhouwwerk in het koor van de bekende Workumer kunstenaar Tjipke Visser, dat kerk en koor allure geeft. Twa miggen yn ien klap dus. Kanttekening daarbij is dat door de week een kleine vergoeding voor bezichtiging wordt gevraagd, maar op de zaterdag van Tsjerkepaad' is geen toegang verschuldigd.

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/8047.jpg
  Feike van Dijk, links, overhandigt de catalogus aan Cor Tjalsma.
  De 'ingebruikname' geschiedde na een korte inleiding, met dank aan de bruikleengevers, door overhandiging van een kleine catalogus van de getoonde werken – en het debiteren van enkele anecdotes over Eeuwke - door Feike van Dijk, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, aan Cor Tjalsma, uit Sneek, omkesizzer van de exposant. De laatste bracht vooral dank aan de initiatiefnemers Harmen Norbruis en Egbert H. de Boer van de Gertrudis. De familie kon helaas niet voltallig aanwezig zijn, maar verzekerde Tjalsma: Wij komen terug, want vinden het een eer dat omke Eeuwke, die over zijn kunstenaarsactiviteiten het adagium’ gjin pottekikers' strikt gehandhaafd wilde zien, nu eens in de schijnwerpers komt te staan. Hij was begiftigd met humor en maakte met broer Dedde en gebroeders Skelte en Gerrit Vlas in de auto buitenlandse reizen.Tijdens hun afwezigheid vierde de familie Tjalsma er dan vakantie.

  Meestal werd dan de morgen besteed aan een schoonmaakbeurt van de vrijgezellenwoning, middags ging men eropuit. Over die reizen kon hij smakelijk vertellen. Sommige (oud)Workumers kon hij besmuikt 'stikeljend' portretteren. 'ln singelier manl'

  Eeuwke Bouwsma, geboren 7 mei 1925, bleef zijn gehele leven zijn geboortestad Workum trouw, maar overleed op 77-larige leeftijd in Verpleeghuis Bloemkamp in Bolsward. Hij was een zoon van Tjeerd en Gelberdina Bouwsma-Boomsma. Er kwamen drie jongens en een meisje uit het huwelijk voort. De zonen zouden hun werkzame leven in Workum doorbrengen, waar Arjen, de oudste, en Eeuwke in de voetsporen traden van hun vader, die schilder was. Toen Eeuwke 18 jaar was overleed zijn vader vrij plotseling en zijn oudste broer nam met Eeuwke het bedrijf over. Van leren kwam niets meer. Ze stonden bekend als ' tûke faklju' en werkten volop mee aan het schilderwerk dat uitgevoerd moest worden bij de restauratie van de St. Gertrudiskerk, ook hún kerk. Het houten tongewelf van schip, transept en zijbeuken moest in een groene kleur geschilderd worden. Het moest per vak gebeuren en wel zodanig dat de partijen die in het donker lagen, met iets lichtere verf werden behandeld dan de lichtere partijen, die iets donkerder moesten, zodat het geheel een eenduidige kleurschakering opleverde. Grote steigers werden opgebouwd. Was een vak gereed dan werd de steiger afgebroken en nam de architect vanaf de grond het resultaat in ogenschouw. Was het niet naar de zin dan moest de procedure opnieuw, soms wel drie keer, voor hij het goedkeurde.

  Later kwam Eeuwke bij de firma Riemersma-Alberts in dienst en korte tijd bij de gemeente als onderhoudsschilder. Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven ontwikkelde hij zich tot een autodidact kunstschilder. Op enig moment hingen er in zijn stamcafé, zo kan men 'de Petiele' aan het Noard kenschetsen, schilderijen van zijn hand. Elke dag schoof hij met broer Dedde en Vlas op  dezelfde tijd aan de stamtafel aan om een. tweetal kopjes koffie te nuttigen, en misschien een glaasje fris. Vaak werden ze op hun route ernaartoe vergezeld van een fraaie driekleurige kat, die ooit als 'asylzoeker' uit Nijhuizum liefdevol in hun bestaan was opgenomen.
  Vaak waren het stadstaferelen uit Workum en omgeving, geschilderd naar foto's. Nimmer werd hij 'en plein air’ in het stadsbeeld met palet, ezel en kwasten aangetroffen. Voor 'zijn' kerk restaureerde hij tijdens zijn pensionering o.a, samen met Jelle Visser de rouwborden (schilderwerk, belettering en vergulden) en marmerde de pilaren onder het orgel opnieuw. Zijn atelier was de achterkamer van hun huis, dat hij met broer Dedde, werkzaam op het zuivelfabriek, bewoonde. Hij ontwikkelde een geheel eigen toch herkenbare, realistische stijl. Aardig is te vermelden, dat zijn vroegere baas Jelte Riemersma na de pensionering ook met vaardige en zwierige hand palet en kwasten ter hand nam. (jpdHzn)
  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  link naar groenbloem    Makelaardij P.J. de Jong    
  Organische meststoffen Culterra    Klameare Workum    
  NEDCAD    Workumer Jachtservice    
  Roelof Fopma    Glashandel Sneek    
  Thijs van der Meer Slagerij    Touwspecialist    
  Fasion by Fre    De Jong Workum Financieel Advies    
  Tapijthal Workum