FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
 • Winnaars blij met Decemberprijzen
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 06 - 09 - 2019 - Burgemeester bij opening Rolpeal

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/8126.jpg

   

   

  Warkum is ynspirearjend foarbyld

  Foppe de Haan, Lammert Fopma, Esther van Tuinen en Jannewietske de Vries (vanof links) kijken nog even terug op de prachtige opening. Foto Ennik fotogrofie, Hinke Bouwhuis.

  Wa hie dit fjouwer jier lyn tinke kinnen," aldus voorzitter Lammert Fopma van de stichting. Hij memoreerde dat de gemeente vier jaar geleden de stekker uit de oude Rolpeal heeft getrokken. "En doe binne der krêften loskommen," aldus Lammert Fopma. Als Workumers weten wij natuurlijk hoe dat - met alle moeilijkheden en tegenslagen die er ook zijn geweest - tenslotte heeft geleid tot de nieuwe Rolpeal. Maar hoe dat zij, het is hier zeker de plaats om iedereen die ook maar op wat voor manier heeft bijgedragen aan het nieuwe gebouw een enorme pluim op de hoed te steken. Van stichtingsbestuurder tot 'gewone' vrijwilliger: niets dan lof!

  "No moatte wy it sjen litte," aldus Fopma. "lt sil net ienfâldich wurde. Wy moatte oan de Gemeente toane dat wy it kinne." Hij benadrukte overigens het sociale element en 'beweging' in de ruimste zin van het woord als de pijlers van de (nieuwe) Rolpeal. Fopma bracht lof aan de manager van de Rolpeal, Esther van Tuinen. "Sy hat in bealch fol wurk fersetten en it is geweldich slagge." ln één adem met Esther van Tuinen dient overigens coördinatrice Carla Kemker te worden genoemd, zo benadrukte Lammert Fopma.

  "lt is hjoed foar Warkum in hiel bysûndere dei. Wat jimme hjir sjen litten hawwe is' mienskip' op syn bèst," zo zei burgemeester Jannewietske de Vries. "Dit gebou is moai foar de hiele gemeente." Ze wees erop dat 'it altyd om jild draait'. Meer dan vroeger dient er te worden gereisd om bepaalde accommodaties, instellingen of voorzieningen te bereiken. En in het licht daarvan ging er een streep door de oude Rolpeal. "Mar yn Warkum hawwe jimme it oprêden. Jimme hawwe echt kriich toand en no hawwe jim in grutte ferantwurdlikheid." Ze wees er overigens wel op dat de gemeente jaarlijks een substantieel bedrag voor de Rolpeal beschikbaar stelt. Maar hoe dat ook zij: ]imme binne in ynspirearjend foarbyld."

  De burgemeester bleek van mening dat wethouder Gea Wielinga eigenlijk meer de vrouw is die het verdiende de nieuwe Rolpeal te openen: zij heeft het hele project van gemeentewege begeleid. Maar omdat Gea Wielinga indertijd de eerste paal van de Rolpeal al heeft geheid was zij graag bereid de eer nu aan de burgemeester te laten. 'Warkum en omkriten kinne no sjen litte dat it sa'n foarsjenning fertsjinnet," zo besloot Jannewietske de Vries.

  Begeleid door kinderen van de dance en vier voetbalsters uit de jeugd van Workum - llse van der Meer, Savina Kunst, Anniek Douma en Noa Visser - gingen de burgemeester, Foppe de Haan en Lammert Fopma de 'deftige' trappen van de hoofdingang op. Op het bordes wees Foppe de Haan er nog op dat hij daar voornamelijk stond namens het Foppe Fonds. Hij refereerde aan het jongste project van het fonds: zeilen. Tenslotte mondde dit project uit in een prachtige regatta op het Sneekermeer. "lt is wichtich foar in team dat je doarre en oars winne je noait wat," aldus Foppe de Haan en beter had hij de situatie rond de nieuwe Rolpeal natuurlijk niet kunnen schetsen. Jannewietske de Vries en Foppe de Haan drukten op een knop, de grote deuren gleden open en de nieuwe Rolpeal was een feit!

  De genodigden konden het gebouw daarna uitgebreid bezien waarbij aangetekend moet worden dat de verzorging van de inwendige mens meer dan voortreffelijk was. 's Middags namen heel veel Workumers de gelegenheid te baat om het prachtige gebouw te bekijken. lnderdaad: het was een gouden dag voor Workum!

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Tapijthal Workum    link naar groenbloem    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Glashandel Sneek    
  Makelaardij P.J. de Jong    Klameare Workum    
  Organische meststoffen Culterra    Hunia's Drukkerij    
  Jopie Huisman Museum    Op de hoek van de stal    
  Roelof Fopma    De Jong Workum Financieel Advies    
  Bouma kraanverhuur