FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
 • Winnaars blij met Decemberprijzen
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 06 - 10 - 2019 - Boek Cannery Row vertaald in het Fries

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/8187.jpg
  Jan Pieter Dykstra zoals heel veel Workumers hem kennen. Hij leverde een voortreffelijk stukje vertaalwerk. Hulde!
  Foto Henk Gorter.

  Piet Rozemeijer Nzn.

  Er is heus lef voor nodig om zo'n wereldwijd bekend boek als Cannery Row van de Amerikaanse schrijver John Steinbeck (1902- 1968) in het Fries te vertalen. Mensen die het Fries een warm hart toedragen - daar ben ik er één van - kennen Jan Pieter Dykstra Hzn onder andere van zijn verslagen en artikelen in de Friso, teksten, kleinere en grotere boeken in de Friese taal. Ter gelegenheid van de presentatie van 'Blikbuert, zo wordt Cannery Row in het Fries vertaald, aanstaande vrijdagmiddag 4 oktober om 16.00 uur in het kerkje van Brânbuorren yn lt Heidenskip, mocht ik Jan Pieter een paar vragen stellen over deze afgeronde klus.

  Dan is de vraag, die mij voor in de mond ligt "Hoe kom je er in 's hemelsnaam bij om zo'n boek met zo'n schitterende sfeertekening oer te setten yn it Frysk?"  “Tja, daar vraag je me wat." Je hoort hem denken. "lt wie in foarm fan tafal. Yn de jierren 70 kocht ik in pocket fan Steinbeck, Cannery Row, de Nederânske oersetting. Dat boek hat hast elk jier yn 'e koffer sitten as wy op fakânsje gienen." Elk jaar leek het wel, of J.P. het boek mooier begon te vinden. Dat moet ook wel, anders neem je het niet jaar na jaar mee op vakantie.

  Had Jan Pieter de Nederlandse vertaling in zijn boekenkast staan, ik heb de oorspronkelijke Engelse versie gelezen, John Steinbeck schreef dit boek in 1945 tijdens de Depressie in Amerika. Het boek beschrijft de lotgevallen van een groep mensen, die in het district Monterey in California woont. Ze leven aan de onderkant van de maatschappij, niet 'uphill', maar 'downhill'. 'Cannery RoW is de naam van hun straat, waar alles draait om het inblikken van sardientjes en alles wat daarmee samenhangt. De beschreven karakters zijn allen werkeloos,'people down on their luck. Steinbeck neemt je als het ware mee in de dagelijkse belevenissen van zijn types, je zit er gewoon tussen. Misschien is het aardig om de typering, die achterop de Friese vertaling staat, hier aan te halen: "Blikbuert is in kleurrike mjuks fan gokkers, wielderige froulju, sûplappen, skarlunen, omstippers en keunstners dyt mei elkoar besykje te oerlibjen en troch de tiidskarrelje."

  Jan Pieter heeft eigenlijk nooit over publicatie van zijn vertaling nagedacht. "Eigentlik woe ik allinnich witte oft ik dat oersetten foar inoar krije koe. lk tink en ik praat Frysk, dat sit yn 'e genen, tink ik." Om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven, heeft hij de oorspronkelijke Engelse versie vertaald. Hij heeft er zo' 4 à 5 jaar, natuurlijk met veel onderbrekingen, aan gewerkt. Weer door toeval heeft hij er een keer met Hille Faber over gesproken. Toen is het balletje gaan rollen. Contact met de erven Steinbeck zoeken, enzovoorts. Abe de Vries, onder veel meer dichter, essayist en eindredacteur van het Friesch Dagblad, heeft hij bereid gevonden de Friese vertaling op de juiste spelling te controleren, dat vond hij zeer belangrijk. Nu liggen de eerste exemplaren van 'Blikbuert' er en Jan Pieter zal ze met plezier signeren.
  Nog een beetje meer Steinbeck. De schrijver heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten. In 1962 ontving hij de Nobelprijs voor de literatuur. Enkele van zijn romans zijn: East of Eden, Of Mice and Men, The Grapes of Wrath, The Moon is down, Tortilla Flat.

  Vanzelfsprekend zijn deze boeken ook in het Nederlands verschenen. De karakters uit Cannery Row hebben werkelijk bestaan. Gerelateerd aan dat boek zijn de werken van John Steinbeck, 'Reizen met Charley (1960) en van Geert Mak, 'Reizen zonder John' (2010) verschenen.

  Tenslotte: dizze oersetting yn it Frysk vind ik niet alleen een geweldige prestatie, maar bovedien een prachtige promotie van de Friese taal. Hulde! Lokwinsken! Met genoegen zal ik 'Blikbuerf gaan lezen.

     << Terug
  Touristinfo

  Klameare Workum    Fasion by Fre    
  Tapijthal Workum    Thijs van der Meer Slagerij    
  Op de hoek van de stal    Glashandel Sneek    
  Jopie Huisman Museum    Organische meststoffen Culterra    
  Hunia's Drukkerij    Makelaardij P.J. de Jong    
  NEDCAD    Roelof Fopma    
  Bouma kraanverhuur