FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
 • Winnaars blij met Decemberprijzen
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 11 - 10 - 2019 - Súdwest-Fryslân blijft investeren ondanks bezuinigingen

  Súdwest-Fryslân heeft haar begroting voor 2020 op orde, ondanks de forse financiële tegenvallers door het kabinetsbeleid in Den Haag. “We moeten bezuinigen en ombuigen, daar ontkomen we niet aan”, zegt wethouder Maarten Offinga van financiën. “Maar tegelijkertijd is het ons ook gelukt om de komende jaren ruimte te houden om geld te kunnen steken in nieuwe initiatieven.” 

  Geen extra verhoging ozb
  Dat dit mogelijk is zonder de onroerende zaakbelasting, de ozb, te verhogen, anders dan met het inflatiepercentage (van 1,4 procent), stemt het college van burgemeester en wethouders tot bescheiden tevredenheid. “Want tegelijkertijd ontkomen we er niet aan de gemeenteraad voor de periode 2020-2023 een aantal lastige maatregelen voor te stellen”, zegt Offinga. “Als college zijn we ons ervan bewust dat dit voor onze inwoners geen leuke boodschap is.” 

  Sociaal domein
  De grootste financiële voordelen denken burgemeester en wethouders te kunnen behalen door vernieuwingen door te voeren in het sociaal domein, dat volgend jaar met zo’n € 148 miljoen goed is voor ruim de helft van de totale begroting (van € 285 miljoen) van Súdwest-Fryslân. 

  Anders inkopen
  Door het anders inkopen van de lichte en specialistische ondersteuning (een jaarlijkse kostenpost van ruim € 39 miljoen) en het versoberen van de huishoudelijke hulp verwacht het college besparingen te kunnen inboeken die oplopen van € 200.000 in 2020 naar € 3,2 miljoen in 2023. 

  Meer mensen aan het werk
  Ander voordeel wil het college halen door meer mensen met een uitkering aan betaald werk te helpen. Voor dit ‘banenplan’ moeten eerst kosten worden gemaakt, omdat er bij de gemeente extra mensen nodig zijn om deze werklozen intensief naar een baan te begeleiden. Vanaf 2022 rekent het college op een voordeel van € 2,8 miljoen. 

  Minder inhuur

  Ook de ambtelijke organisatie moet aan de bak. Het college wil dat het ambtenarenkorps continu verbetert op kwaliteit, doorlooptijden en verlaging van kosten. Dit zal ook leiden tot vermindering van de tijdelijke inhuur en (op termijn) daling van het aantal medewerkers.

  Investeringen

  Opgelucht is het college dat het de raad voor 2020 toch zo’n € 6 miljoen aan noodzakelijke investeringen kan voorleggen. “Dit zijn investeringen over de volle breedte van onze samenleving, van sport tot economie, in sociale leefbaarheid en de omgeving”, schrijft het college. Verduurzaming blijft een speerpunt in het gemeentelijk beleid: dorpshuizen, wijkgebouwen en multifunctionele centra moeten toekomstbestendig worden.

  Verkeersveiligheid en kunstgras
  Daarnaast is er geld voor de verbetering van de verkeersveiligheid in het algemeen en de realisatie van

  veilige fietspaden in het bijzonder. Vervanging van het kunstgrasveld in Bolsward en vervanging van de kleedgebouwen van voetbalclub LSC in Sneek staan ook op de lijst. Verder wil het college de achterstand in de waterbouw aanpakken (beweegbare bruggen, baggeren) en geld reserveren voor de ontwikkeling van het Maritiem Cluster in Sneek. 

  Gemeenteraad
  De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die hierover in de vergadering van 14 november een besluit neemt.

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Makelaardij P.J. de Jong    link naar groenbloem    
  Workumer Jachtservice    Roelof Fopma    
  Jopie Huisman Museum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  NEDCAD    Op de hoek van de stal    
  De Jong Workum Financieel Advies    Fasion by Fre    
  Tapijthal Workum    Klameare Workum    
  Thijs van der Meer Slagerij