FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
 • Winnaars blij met Decemberprijzen
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 14 - 11 - 2019 - Vandaag algemene beschouwingen

  Jacob Bouwhuis

  Zoals gebruikelijk presenteert het college van burgemeester en wethouders eind oktober of begin november de programmabegroting voor komend jaar en de meerjarenraming van de daarop volgende 3 jaren. Deze programmabegroting en de meerjarenraming zijn afgelopen weken al uitvoerig besproken in de raadscommissies Bestjoer en Finânsjes, Boarger en Mienskip en Doarp, Stêd en Omkriten. De definitieve besluitvorming en de algemene beschouwingen vinden plaats op aanstaande donderdag, 14 november.

  In de aanbiedingsbrief van de begroting vermeldt het college dat het dit jaar geconfronteerd is met forse tegenvallers. De financiële situatie die daaruit ontstond heeft de leden van het college

  uitgedaagd om een meervoudige strategie te volgen. Het belangrijkste doel was om een sluitende begroting te maken. Dat is het college gelukt, waarbij aangetekend moet worden dat er wel een pakket aan structurele ombuigingsvoorstellen die oplopen naar 10,5 miljoen euro in 2023, noodzakelijk is. Ook wil het college een schommelfonds instellen van ?€ 1,5 miljoen vanaf 2021 dat oploopt naar € 3,0 miljoen in 2023.Verder verwacht men vanaf 2022 een compensatie voor Jeugdhulp van €  800.000.

  Om niet in financiële problemen te komen is het nodig om een bedrag van € 17.565.000 vanuit de Reserve Precariobelasting over te hevelen naar de Algemene Reserve. Een deel van dat bedrag zal worden aangewend om in ieder geval toch een deel van de investeringsagenda te realiseren. Het college merkt hierbij op dat het dit kan doen zonder de belastingen te verhogen, waarbij moet worden aangetekend dat er wel 1,4 procent inflatiecorrectie wordt doorberekend. Een inflatiecorrectie waar pensioengerechtigden al jaren op wachten. Deze bevolkingsgroep trekt dus weer eens aan het kortste eind. Nu is onze gemeente niet de enige die te kampen heeft met oplopende tekorten. Uit een tabel die onlangs in de Leeuwarder Courant is gepubliceerd blijkt dat de meeste gemeenten uit de drie noordelijke provincies kampen met hetzelfde probleem. Opvallend is wel dat een zestal kleine gemeenten in deze regio wel zwarte cijfers kan presenteren zonder forse grepen uit reserves te plegen en/of ombuigingsvoorstellen te lanceren. Waarschijnlijk hebben deze gemeenten minder last van de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten.

  B. en W. vermelden in de aanbiedingsbrief dat ze durven te snoeien om daarmee uiteindelijk te groeien. Ondanks dat, zal bij de uitvoering scherp aan de wind moeten worden gezeild om mogelijke nieuwe financiële tegenvallers op tijd te signaleren en te pareren.

  De focus van het gemeentebestuur zal in 2020 vooral komen te liggen op de volgende vijf themas: Regionale Energie Strategie en Klimaatagenda, Transformatie sociaal domein, Omgevingswet, Ontwikkelagenda en de Professionele organisatie.
  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    Op de hoek van de stal    
  link naar groenbloem    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Jopie Huisman Museum    Hunia's Drukkerij    
  Touwspecialist    Makelaardij P.J. de Jong    
  Thijs van der Meer Slagerij    Workumer Jachtservice    
  NEDCAD    Glashandel Sneek    
  Organische meststoffen Culterra