FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Oude reclameborden tevoorschijn
 • 'Geeft eens wat anders, geef gewoon Wo
 • Nieuwe en rappe spits
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 29 - 11 - 2019 - Offinga mijdt details rond zaak Van Gent

  Jacob Bouwhuis

  Zelden  kreeg het agendapunt 'mededelingen' zoveel aandacht als afgelopen donderdag tijdens de laatste raadsvergadering, maar er werd maar amper gebruik gemaakt van het interpellatierecht.

  De hier geschetste situatie hield direct verband met het plotselinge vertrek van wethouder Stella van Gent. Haar 'tegenspeler' Maarten Offinga hield de mees te details onder de pet. Van de raadsleden bleek alleen Klaas Jan Semplonius 'tot het gaatje' te willen gaan.

  De fractievoorzitter van de PvdA, Johan Feenstra, wenste via een uitgebreide mededeling de belangrijkste gebeurtenissen die tot de bestuurscrisis hebben geleid met de andere raadsleden te delen. De aanleiding voor de crisis is het voornemen van Stella van Gent om samen met de directeur van Empatec een oud pand in Sneek te kopen. Zij hebben de intentie om daar twee zelfstandige appartementen te realiseren. Dat roept de vraag op  of deze mogelijke koop geoorloofd is gezien het feit dat de desbetreffende wethouder ook Empatec in haar portefeuille had. Om belangenverstrengelingen te voorkomen, heeft de wethouder daarom op maandag 4 november de burgemeester daarvan in kennis gesteld en bovendien heeft zij verzocht om een integriteits onderzoek. Op 5 november is dit gemeld in het college en werd afgesproken dat het onderdeel Empatec per direct onder een andere wethouder kwam te vallen.

  Op 7 november geeft de burgemeester openheid van zaken in het fractievoorzittersoverleg. Op 8 november gaan vier wethouders in gesprek over de herschikking van portefeuilles en komen tot de verrassende conclusie dat het vertrouwen in Stella van Gent moet worden opgezegd. Dezelfde avond wordt Van Gent door de burgemeester op de hoogte gesteld van de uitkomst van het overleg. Op zondagmorgen 10 november wordt de vertrouwensbreuk bevestigd, ongeacht de uitkomst van het integriteitsonderzoek. Er zijn vier andere redenen die tot de vertrouwensbreuk hebben geleid.

  Dezelfde avond komt de coalitie bij elkaar. Zij wil wel door met de PvdA maar niet met de wethouder. Mediation wordt afgewezen. Wethouder Van Gent moest de volgende dag bekend maken of zij wel of niet opstapt. Haar verklaring was kort en duidelijk. De gemeenteraad heeft haar gekozen en de gemeenteraad is het bevoegd orgaan om haar de wacht aan te zeggen. Vervolgens kreeg de wethouder te horen dat ze niet welkom was op de collegevergadering van12 november en werden de meeste afspraken uit haar agenda verwijderd.
  Direct na de begrotingsvergadering op 14 november kwam de PvdA met een nieuw initiatief om uit de impasse te komen. Om tot een meer constructieve bestuurscultuur te komen zou, naast de wethouder van de PvdA, ook een wethouder van het CDA (lees: Maarten OfEnga, red.) vervangen moeten worden. Op deze suggestie werd niet gereageerd. Daarop besloot de fractie van de PvdA, overdonderd door de overhaaste conclusies en in haar ogen niet terechte argumenten van de coalitiegenoten, zich terug te trekken uit de coalitie. Johan Feenstra eindigde zijn betoog met de opmerking: "Als mensen zoals Stella van Gent onrecht wordt aangedaan, dan kan ze op ons rekenen. Waar Stella is, is de PvdA en waar de PvdA is, is Stella.

  De mededeling van fractievoorzitter Douwe Attema van het CDA was aanzienlijk korter. Een reactie op de uitgebreide mededeling van collega-raadslid Feenstra bleef uit. Hij schetste enkel de te volgen procedure die moet leiden naar een nieuwe meerderheidscoalitie en het opvullen van de vacante plaats in het college.
  Deze week volgt overleg tussen de resterende coalitiepartijen en de daarop volgende week starten de gesprekken met de overige fracties. We gaan op zoek naar een werkbaar college en maken er geen haastklus van, zei hij.


  Meteen na de mededelingen van de fractievoorzitters van het CDA en de PvdA maakte Klaas Jan Semplonius gebruik

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/8290.jpg
  van het interpellatierecht om meer duidelijkheid in de bestuurscrisis te krijgen. Volgens het raadslid wordt in de media gesproken over een vertrouwenscrisis. Ook zijn er berichten over een relatie tussen Van Gent en een bestuurder van een aan de gemeente gelieerde partij. De gemeenteraad dient te weten wat er aan de hand is, wat de gevolgen zijn van het vertrek van weihouder Stella van Gent en of er sprake is geweest van mogelijke belangenverstrengeling welke mogelijk tot schade voor de gemeente hadkunnen leiden. Via een tiental vragen hoopte het raadslid de onderste steen boven te krijgen van alle ins en outs rond het aftreden van de wethouder.

  Deze situatie raakt mij als bestuurder van deze gemeente, zei burgemeester Jannewietske de Vries in haar reactie op devragen van Semplonius. Het is triest voor de betrokkenen, de gemeente loopt reputatieschade op en we krijgen negatieve publiciteit over ons heen waarop we niet zaten te wachten. Het college heeft de afgelopen periode intensief met elkaar samengewerkt. Logisch dat er soms verschillende meningen zijn,maar iedereen doet zijn best om deze mooie gemeente goed te besturen.
  Het gaat altijd om mensen die vertrouwen in elkaar hebben, het vertrouwen houden en soms verliezen. We hebben een stevige bestuurlijke vloer gelegd, helaas bleek die in deze situatie niet bestand tegen een vertrouwensbreuk. Door meerdere oorzaken kwam de samenwerking in het college onder spanning te staan, merkte wethouder Maarten Offinga op, zonder daarbij op details in te gaan. Wel was de mogelijke koop van een woning in Sneek samen met de Empatec-baas de katalysator in het verhaal. Op een bepaald moment ontstond er tussen betrokkenen een onwerkbare situatie die een verdere samenwerking in de weg stond. Dat leidde tot een betreurenswaardig gegeven en een onvermijdelijke breuk.
  Binnen het college broeiden de laatste weken meerdere onderwerpen waarin de wethouders niet op dezelfde lijn zaten. Gezien de vertrouwelijkheid van stukken bleven deze pijnpunten onder de pet van wethouder Offinga.

  Achteraf had het interpellatieverzoek weinig zin. Het antwoord op een aantal wagen bleef in nevelen gehuld of viel onder het hoofdstuk 'vertrouwelijk'.
  Het politieke dier Klaas Jan Semplonius van de kleinste partij in de gemeenteraad had wel weer een punt gemaakt in een weinig flitsende raadsvergadering.
  Bron workumer krant FRISO

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    Bouma kraanverhuur    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    link naar groenbloem    
  Roelof Fopma    NEDCAD    
  Fasion by Fre    Klameare Workum    
  Jopie Huisman Museum    Tapijthal Workum    
  Thijs van der Meer Slagerij    De Jong Workum Financieel Advies    
  Organische meststoffen Culterra