FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 09 - 01 - 2020 - Reservering Klameare

  Reservering Klameare

  Jacob Bouwhuis

  Het belang van de Klameare staat bovenaan, zei wethouder Maarten Offinga tijdens de laatste raadsvergadering van het afgelopen jaar op donderdag 19 december. Een reservering van € 300.000 is bedoeld als een deel van de oplossing. Het blijkt namelijk dat binnen de muren van het bestaande gebouw een goede exploitatie niet mogelijk is. Men is inmiddels naarstig op zoek naar een vervangende locatie voor het gemeenschapshuis.

  Er is al contact gezocht met het Filmhuis om gezamenlijk een oplossing te zoeken voor het probleem. Hij beloofde op korte termijn met een voorstel over de toekomst van de Klameare te komen. De reservering komt dus even in de wachtkamer.

  Normaal is een bestuursrapportage (berap) over een afgelopen periode in een lopend boekjaar een droge opsomming van tegenvallende of meevallende cijfers. Meestal levert dit weinig discussie op. Maar omdat de berap weleens wordt gebruikt om er beleidszaken in te verwerken die niet eerder in een raadsvergadering zijn behandeld, besteden de deskundigen van de verschillende raadsfracties er meer dan de gebruikelijke aandacht aan. Dat bleek op de laatste, langdurige raadsvergadering van afgelopen jaar weer het geval. Er zijn volgens Johan Feenstra (PvdA) een drietal argumenten op grond waarvan een specifiek onderdeel niet in de bestuursrapportage van juli, augustus en september thuishoort. Het ging hierbij om het beschikbaar stellen van de genoemde € 300.000 ten bate van de Klameare.

  In de bestuursrapportage is beschreven dat er problemen zijn met de exploitatie van het Kultuerhús. Daarvoor wordt in 2019 een incidenteel tekort van€ 300.000 opgevoerd. Op grond van de beantwoording van eerder gestelde technische vragen blijkt echter dat er een heel ander bestedingsdoel is. Letterlijk staat in die bedoelde beantwoording dat het bedrag van 3 ton een reservering is voor de doorstart van de Klameare. Het bedrag van € 300.000 is dus niet om het tekort op de exploitatie in 2019 te dekken, maar een reservering. Dat is dus andere koek dan in de bestuursrapportage wordt vermeld.

  Johan Feenstra erkende dat de problemen met de Klameare groot en meervoudig zijn. Wellicht zijn er meerdere alternatieven om tot een oplossing te komen. Daarom moet er een integraal raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd waarin ook de financiële problematiek wordt meegenomen. In het verleden is afgesproken dat nieuwe zaken of nieuw beleid niet via een bestuursrapportage maar via een zelfstandig raadsvoorstel zullen worden afgehandeld. Het exploitatietekort van de Klameare over 2019 bedraagt trouwens ongeveer € 60.000.

  De nieuwe oppositiepartij (de PvdA sinds het vertrek van wethouder Stella van Gent) kreeg steun uit een onverwachte hoek. Pieter de Vries (CDA) vond ook dat de bewuste € 300.000 voor de Klameare overgeheveld moet worden naar 2020 om zo het grote tekort over 2019 enigszins terug te dringen. Hielke Bandstra (VVD) was dezelfde mening toegedaan en de éénmansfractie Semplonius liet onomwonden weten dat nieuw beleid niet in een bestuursrapportage thuishoort. Een goed luisterend wethouder hoort dat te weten en er naar te handelen. Semplonius had ook geen goed woord over voor de verbouw van het voormalige stadhuis naar Kultuerhús. Met het verwijderen van de monumentale marmeren trap is zijns inziens ook het hart uit het gebouw verdwenen. De nieuwe trap - Semplonius noemde dit object een brandtrap -, de cateringruimtes, de bar en de akoestiek ziin volgens hem grote missers.

  Bron workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Tapijthal Workum    NEDCAD    
  Klameare Workum    Touwspecialist    
  link naar groenbloem    Roelof Fopma    
  Jopie Huisman Museum    Glashandel Sneek    
  De Jong Workum Financieel Advies    Bouma kraanverhuur    
  Organische meststoffen Culterra    Fasion by Fre    
  Op de hoek van de stal