FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 16 - 02 - 2020 - 'Vraag nu subsidies aan'

  Het bestuur van de Stichting Stadsburgerweeshuis heeft als taak het beheren van een bescheiden vermogen. De opbrengsten daarvan dienen, zoals de stichtingsakte vermeldt, het financieel ondersteunen van verenigingen, stichtingen en andere organisaties, die zich inzetten voor het welzijn van Workum, of andere belangen betrekking hebbend op sociaal, maatschappelijk, cultureel of recreatief gebied in Workum.

  Het is niet de bedoeling financiële steun te verlenen in de vorm van een jaarlijkse subsidie, ook een subsidie voor een kasversterking zonder meer wordt niet toegekend. Er moet een speciale aanleiding zijn voor een verzoek. Mocht een vereniging, stichting of organisatie van oordeel zijn dat er aanleiding bestaat een beroep op de Stichting Stadsburgerweeshuis te doen, dan moet vóór 1 april 2020 een daartoe strekkend verzoek worden ingediend, vergezeld van een reële kostenbegroting of een financieel verslag van het afgelopen boekjaar.

  Als de subsidie wordt toegekend in de vorm van een garantiesubsidie, dan wordt pas uitgekeerd na overlegging van het financieel verslag over 2020 waarbij een tekort blijkt. In andere gevallen dient door middel van een factuur of iets dergelijks te worden aangetoond dat de te subsidiëren uitgave ook daadwerkelijk is verricht. Het bestuur van de Stichting Stadsburgerweeshuis bestaat uit

  de volgende personen: voorzitter mevrouw E. Oude Weernink, secretaris G. Galema, penning- meester J. Lagendijk en leden mevrouw H. Bekkema-Stellingwerff en D. M. Wielinga.

  Nieuwe aanvragen dienen vóór 1 april 2020 te worden ingediend bij G. Galema, secretaris Stichting Stadsburgerweeshuis Workum, per adres Brouwersdyk 12, 8711 AN Workum, met de naam van de afzender en e-mailadres voor correspondentie. De toegezegde bedragen van 2019 die nog niet zijn opgevraagd kunnen nog worden ingediend bij de secretaris, ook vóór'1 april 2020. Daar- na vervalt het toegezegde bedrag en wordt dit teruggestort in de kas 'te verdelen subsidies'.
  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Jopie Huisman Museum    
  Organische meststoffen Culterra    link naar groenbloem    
  De Jong Workum Financieel Advies    Touwspecialist    
  Op de hoek van de stal    NEDCAD    
  Hunia's Drukkerij    Klameare Workum    
  Workumer Jachtservice    Roelof Fopma    
  Glashandel Sneek