FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 15 - 03 - 2020 - Veel zaken uit ’40-’45 voor Inrichting ‘oorlogszolder’

  Vorig jaar deed de Aldheidkundige Feriening Warkums Erfskip een oproep in deze krant om zaken die stammen uit of te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog aan het museum beschik- baar te stellen voor de inrichting van een 'oorlogszolder' in het voormalige stadhuis van onze stad.

  Daar is respons op gekomen. In de eerste plaats kwam er een fiks aantal foto's van het kamp van de Arbeidsdienst, dat tijdens de oorlog gevestigd werd op het terrein waar nu ons Oppedijk van Veenpark ligt (de naam is ook een herinnering aan de burgervader van onze gemeente in de oorlog) in de nabijheid van Nij Mariënacker. Dit kamp was destijds in geheel Nederland bekend. In de bioscopen werd in die oorlogsjaren een hier geschoten propagandafilm over dat fenomeen vertoond in het bekende Polygoon-journaal. In de aanhef wordt duidelijk vermeld dat het hier om het kamp in Workum gaat. De naam van het kamp was 'It Romme Fjild.' De - meestal jonge - mannen die er waren 'geïnterneerd' moesten onder andere het drooggelegde strand in cultuur brengen, waar- van fraaie beelden zijn te zien de 'arbeiders' schopgeschouderd marcherend door de stad. Ook ziet men het hele contingent als bij een appèl op de Markt staan, waarbil luid en duidelijk het lied Je moet niet huil nie, je moet niet treur nie' hoorbaar is. Wie de 'stills' van enkele scènes beziet kan mogelijk onder de toeschouwers Workumers herkennen. Het merendeel van deze foto's is al eens in Nij Mariënacker te zien geweest.

  Er werd een aantal distributiebonnen ontvangen; uit de datum ervan blijkt dat na de oorlog de distributie nog lang niet voorbij was; een mooi tijdsbeeld dus. Ook werd een volledig intact doosje lucifers - met de banderol er nog om - ontvangen, vermoedelijk afkomstig uit een Zweeds hulppakket. Een andere inwoner leverde een telegram van een Workumer aan een geëmigreerd

  familielid in Canada dat in 1944 via het Rode Kruis werd verzonden. Daarin werd melding gedaan van het overlijden in 1944 in het Heitelân van de dierbare moeder van de geadresseerde.Overigens kreeg die geadresseerde van toen pas vele jaren later te horen, in de jaren zeventig, toen hij uit Canada over was voor de begrafenis van zijn oudere zus, dat het telegram in 1944 het overlijden had aangekondigd van zijn grootmoeder, die hij altijd voor zijn moeder gehouden had. De vrouw voor wie hij nu – jaren ‘70 - was teruggekomen, was niet zijn oudere zuster, zoals hij haar altijd had beschouwd, maar in werkelijkheid zijn moeder. Zij was op de jonge leeftijd van 17 jaar zwanger geraakt van haar werkgever, een goed bij kas zittende boer, die de gevolgen van zijn dadendrang niet wenste te dragen. Bovendien was de vader van het meisje bij hem als arbeider in dienst. Als er stampij over werd gemaakt, wist men wel hoe dat zou uitpakken... Het kind werd dus in het gezin van pake en beppe opgenomen en had tot dan nooit anders geweten of dat waren zijn vader en moeder.

  Tenslotte kwam er een foto van iemand, waarop op 17 april 1945 - een dag na de bevrijding van Workum door de Canadezen - een geallieerde militair bij een legervrachtauto poseert. Ook is dezelfde auto op dezelfde plaats te zien, waarop dan de echtgenote van deze militair te zien is. Dat maakt nieuwsgierig. Welnu, de foto is gemaakt ter hoogte van het Sleeswijckhuis aan het Noard. De militair in kwestie is Klaas de Vries, zo bleek uit de bijgeleverde informatie. Hij is geen Workumer, maar was gehuwd met een Workumer schone: Lena Visser, wier ouders daar een winkel in van alles en nog wat dreven. Lena was trouwens een goede vriendin van Geeske Feenstra, later gehuwd met de leidekker Jo Vermeulen, dit terzijde voor insiders.

  Klaas de Vries huwde op 3 augustus 1938 in Workum Lena Visser en slaagde erin in de oorlog Engeland te bereiken. Daar nam hij dienst bij de RAF. Maar in april 1945 nam hij de gelegenheid te baat om na zoveel jaar zijn vrouw en kind, die bij haar ouders waren ingetrokken, weer te zien. Tegenwoordig winkeliert Johan van der Goot daar, met zijn hengelsport- en campingwinkel. Tevens kwam er een 'nijsgjirrige' foto van onze oud-stadgenoot, wijlen Roelof Ybema, de man die als dwangarbeider tussen twee fronten terecht kwam. Hij werd als jongeman opgepakt in Workum. Via kamp Amersfoort kwam hij uiteindelijk terecht in Letland, waar hij dwangarbeid voor de Duitsers moest verrichten. Toen Letland door de Russische legers was bevrijd, werd hij naar een (straf)kamp van de Russen in de Oeral overgebracht. Hij keerde pas in december 1945 in Workum terug. De bewuste foto laat Roelof Ybema zien met enkele lotgenoten in een kamp. Buiten deze oorlogsherinneringen kreeg het museum onlangs een tiental rouwbrieven daterend uit de periode circa 1870-1965. Het betreft hier overlijdensberichten, veelal van inwoners van It Heidenskip en omgeving. Ze zijn een mooie bron van informatie voor stamboomonderzoekers cum suis.
  Natuurlijk houdt Warkums Erfskip zich graag aanbevolen voor zaken - ook verhalen - betreffen- de Workum en de Workumers. Telefoon Warkums Erfskip 0515- 543208. (JPDHzn)
  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Tapijthal Workum    Op de hoek van de stal    
  Fasion by Fre    Workumer Jachtservice    
  Hunia's Drukkerij    De Jong Workum Financieel Advies    
  Thijs van der Meer Slagerij    Klameare Workum    
  Glashandel Sneek    Organische meststoffen Culterra    
  Makelaardij P.J. de Jong    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Bouma kraanverhuur