FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 12 - 07 - 2020 - Raad op nippertje achter 'gebiedsinkoop' zorg WMO

   

  Jacob Bouwhuis

  Het voorstel van het college om in te stemmen met gebiedsgerichte financiering als wijze van inkoop voor de WMO-maatwerkvoorzieningen en een deel van de Participatie leverde afgelopen woensdag een stevige discussie op tussen raadsleden en college van de gemeente Súdwest-Fryslân. De WMO-maatwerkvoorzieningen, zoals de individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf in zorginstellingen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp en een deel van de Participatie, moeten opnieuw worden aanbesteed. Bij de decentralisatie van bevoegdheden van Rijk naar gemeenten heeft Súdwest-Fryslân een contract van 5 jaar, van 2015 tot en met 2019, afgesloten. Dat contract is in eerste instantie met 1 jaar verlegd en voor 2021- vaart het college dezelfde koers.

  Want we hebben in onze gemeente 230 aanbieders en het kost veel tijd om te onderzoeken welke wijze van aanbesteden het beste aansluit bij de doelen die het college wil bereiken. Het is namelijk de afgelopen jaren slechts mondjesmaat gelukt dat zorgaanbieders met elkaar gaan samenwerken,weinig gebruik wordt gemaakt van lokale voorzieningen zoals wijkgebouw of dorpshuis en de samenwerking tussen professionals en vrijwilIigers verloopt stroef. De keuze is daarom gevallen op gebiedsgerichte aanbesteding, omdat andere gemeenten, waaronder Leeuwarden, dat met succes toepassen. Alleen op deze manier verwacht het college de financiën beheersbaar te houden, zonder dat dit afbreuk doet aan de ondersteuning die de inwoner krijgt en waarop hij recht heeft.

  Daar was de oppositie en een klein deel van de coalitiepartijen het niet mee eens. Volgens Marianne Poelman (PvdA) zijn de kwetsbaren de dupe. Gebiedsgericht werken is niks en kan ook niks worden. Jikkie Ruiter (FNP) meende dat de financiële problemen niet worden opgelost met een ander inkoopsysteem, dat is ons de afgelopen 5 jaar ook niet gelukt. Dit moet je naar aard en schaal regelen, anders raakt de gemeente de regie kwijt, aldus Jikkie Ruiter.

  Willen we de kosten beheersbaar houden dan moeten we meer gebruik maken van de gebiedsteams, zei Marieke Vellinga (D66). Zij weten wat er speelt bij de cliënt en welke zorg nodig is. De immer kritische Harmen de Wind van de gelijknamige fractie vond dat het voorstel slecht tot stand is gekomen en dat de raad weinig tijd kreeg voor vragen en advies. Het Rijk gooide deze materie over de schutting van de gemeenten zonder voldoende middelen en wij gooien het nu over de schutting van de zorgaanbieders en de tekorten groeien, dus zoek het maar uit, zo lieten de woorden van De Wind zich samenvatten.

  Gebiedsgericht werken heeft ook voordelen, zo merkte Lianne van der Wal (WD) op, mits de zorgaanbieder bekend is in deze regio. Ook zíj vond dat de gebiedsteams hierbij een belangrijke rol kunnen vervullen. Hoewel wethouder Gea Wielinga de te berde gebrachte meningen respecteerde, vond ze toch dat de raad nu de knoop moest doorhakken omdat deze vorm van aanbesteding het beste bíj onze gemeente past.
  Met 19 voorstemmers en 17 tegenstemmers haalde het voorstel precies de vereiste meerderheid.
  Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    De Jong Workum Financieel Advies    
  Makelaardij P.J. de Jong    Fasion by Fre    
  link naar groenbloem    Tapijthal Workum    
  Op de hoek van de stal    Bouma kraanverhuur    
  Klameare Workum    Glashandel Sneek    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Roelof Fopma    
  Touwspecialist