FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Op de Weegschaal van de tijd
 • 26 november
 • Foto's Anna Blok
 • Jaarlijkse gymnastiek
 • Ondernemersfonds SWF stelt weer gelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 31 - 10 - 2020 - Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuwarden

   

  Jacob Bouwhuis

  Al in 2016 kaartte de PvdA de verkeersveiligheid van de provinciale N354 aan, de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden. Inmiddels zijn diverse wegen in Fryslân gerealiseerd of veiliger gemaakt, zoals het traject Bolsward-Workum, de Haak om Leeuwarden enzovoorts. Dat geldt niet voor de N354 of Snitserdyk die zich door Dearsum, Tsienzerbuorren, Wytgaard enzovoorts kronkelt. Voormalig burgemeester Hayo Apotheker pleitte, eveneens in 2016, voor een alternatief tracé en heeft dit in 2017 aanhangig gemaakt bij de provincie. Daarop belande de alternatieve route langs het spoortraject Sneek-Leeuwarden in een bureaula op het provinciehuis.

  Tot iemand in het provinciehuis kortgeleden de laden aan het opruimen was, veronderstelde Johan Feenstra (PvdA), die deze kwestie aansneed tijdens het vragenhalfuur van de afgelopen donderdag gehouden raadsvergadering. En, zie daar, begin oktober kwam de aanleg van een nieuwe weg tussen Sneek en Leeuwarden opnieuw bij de provincie op tafel. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder noemde de mogelijkheid 'nijsgjirrich'. In haar ogen kun je altijd vrijblijvend onderzoeken wat een nieuwe verbinding gaat kosten. In het hoofdlijnenakkoord van het college van Gedeputeerde Staten dat op 29 december 2017 het licht zag is genoemde verbinding ook opgenomen. Daarin wordt vermeld dat nadrukkelijk zal worden gekeken naar mogelijkheden die de fysieke verbinding tussen beide gemeentelijke hoofdsteden zullen versterken. Inmiddels zijn we 3 jaar verder. Reden waarom Johan Feenstra wilde weten welke acties het college de afgelopen jaren heeft ondernomen om de gewenste verbinding te versterken. Zijn er gesprekken gevoerd met Gedeputeerde Staten en zijn er voorstellen, opties of tracés gelanceerd om tot een verbeterde verbinding met Leeuwarden te komen, zo vroeg hij zich af.. Aangezien de weg gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente Leeuwarden ligt, was hij ook nieuwsgierig of er contact is geweest met deze buurgemeente. Aangezien gedeputeerde Fokkens namens de provincie al heeft ingestemd met een verkennend gesprek over de mogelijkheden van een nieuwe weg, wilde het raadslid heel graag op de hoogte blijven van de voortgang van de gesprekken tussen de betrokken bestuursinstanties. Er is bij meerdere gesprekken tussen de provincie en onze gemeente zowel mondeling als schriftelijk aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van de N354, zo wist wethouder Mirjam Bakker te vertellen. Via een aangenomen motie in Provinciale Staten heeft gedeputeerde Fokkens toegezegd een verkenning op poten te zetten die door de provincie zal worden uitgevoerd.

  Uit de laatste gesprekken met de gedeputeerde werd wel duidelijk dat er niet een nieuw tracé zal komen. De wethouder zal een nieuw fietspad tussen Sneek en Leeuwarden langs het spoor als- nog inbrengen bij de volgende gespreksronde met de provincie.

  Bron: workumer kant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Fasion by Fre    Organische meststoffen Culterra    
  De Jong Workum Financieel Advies    Op de hoek van de stal    
  Hunia's Drukkerij    Makelaardij P.J. de Jong    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Roelof Fopma    
  Touwspecialist    Tapijthal Workum    
  Glashandel Sneek    Workumer Jachtservice    
  Jopie Huisman Museum