FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Cambuur lijft Minnema in
 • Balkonfeest Hosta
 • Een bijzondere verjaardag
 • De Strontweek gaat waarschijnlijk door
 • Kinderconferentie
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 27 - 12 - 2020 - Bepaald geen hamerstukken

   

  Jacob Bouwhuis

  Als uitvloeisel van de begrotingsvergadering volgt automatisch het vaststellen van een aantal verordeningen waarin tariefstijgingen en aanpassingen in teksten zijn opgenomen. Normaal zijn dit hamerstukken, maar niet tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar. De verordening Onroerend Zaak Belasting leverde een stevige discussie en een amendement van de combinatie Klaas Jan Semplonius, De Wind en de FNP op. Net als de gemeente Teylingen (ten noorden van Leiden) heeft onze gemeente een ondernemersfonds ingesteld dat wordt gefinancierd door een opslag vast te stellen op de tarieven voor onroerende zaakbelastingen voor niet-woningen. Deze extra opbrengst gaat naar het ondernemersfonds. Daarbij is besloten tot restitutie van de opslag aan ondernemers in bepaalde sectoren. Volgens een uitspraak van het gerechtshof mag een gemeente geen differentiatie aanbrengen in de OZB-tarieven. Dat betekent, volgens woordvoerder Sernplonius, dat het ondernemersfonds en het beschikbaar stellen van de financiering in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Een ondernemer uit de gemeente Teylingen heeft deze verordening voorgelegd aan de rechterlijke macht, die hem in het gelijk stelde. Deze uitspraak kan ook voor onze gemeente kwalijke financiële gevolgen hebben, dacht Semplonius.

  Volgens wethouder Gea Wielinga is de uitspraak van het hof niet leidend. Pas na een uitspraak van de Hoge Raad is dit wel het geval. Wel zegde ze toe er volgend jaar naar te kijken omdat dan de jurisprudentie rond deze kwestie wel bekend zal zijn. De mogelijke schade is nog groter als we nu met de regeling voor het ondernemersfonds stoppen. Dat vond Douwe Blom (FNP) toch wat kort door de bocht. Het gelijkheidsbeginsel wordt in de OZB-verordening met voeten getreden, ze hij. Sinds mei was de uitspraak van het hof al bekend, dus was er voldoende tijd om na te denken over een andere opzet van het ondernemersfonds.
  En daar was Petra van den Akker (CDA) het niet mee eens. Zij vond dat er eerst een onderzoek moet worden afgewacht, voor de raad een steekhoudende conclusie kan trekken. De indieners van het amendement spreken voor hun beurt, zo was haar oordeel. Met 26 tegenstemmers werd het amendement naar de prullenbak verwezen.

  De verordening reinigingsheffingen 202L werd evenmin soepeltjes over de eindstreep getrokken. Johan Feenstra (PvdA) refereerde aan een uitspraak van de huidige burgemeester van Hardenberg, Maarten Offinga, zoals bekend tot 1 september wethouder van onze gemeente. Hij zei standaard bij iedere begrotingsvergadering dat de tarieven niet verhoogd zouden worden, zij het met alleen de inflatiecorrectie. Ook in het jongste coalitieakkoord wordt niet over een lastenverzwaring voor de burgers van onze gemeente gesproken. ondanks het ingrijpende  coronavirus en de gevolgen ervan. Vandaar dat Feenstra verzocht om een hoofdelijke stemming zodat iedereen kan zien hoe betrouwbaar die uitspraken waren. Dat schoot Marieke Vellinga (D66) in het verkeerde keelgat. Ze noemde een lastenverzwaring absoluut niet leuk, maar helaas noodzakelijk door stevig stijgende verwerkingskosten van afval en de tegenvallende cijfers over 2020 die een groot deel van de reserves opslokken. Ze nodigde de socialist uit om aan te geven waar hij anders 1 miljoen euro wil vandaan halen. "Bij de dorpshuizen misschien?" merkte ze met het nodige vilein op. "Dat gat in de begroting heb ik al gevuld tijdens de begrotingsvergadering,” reageerde Feenstra. Een meerderheid van de raad gaf. zijn fiat aan de verordening.

  Een ander amendement, afkomstig van Pieter de Vries (CDA) ging over de verordening lig- en staangeld 2021. Deze tarieven stijgen natuurlijk ook, omdat de kosten van voorzieningen die horen bij ligplaatsen oplopen. Daarbij doelde hij op onder andere de kosten voor onderhoud aan kades, toiletvoorzieningen en vooral de stijgende afname van stroom en water. Hij had er geen moeite mee dat de tarieven voor de zogenaamde A-locaties stijgen omdat die grotendeels de veroorzakers zijn van hogere kosten. Volgens de Vries moeten de B-locaties worden ontzien omdat die geen gebruik maken van kraanwater, elektra en onderhoud aan voorzieningen. Dat was wethouder Mark de Man met hem eens en hij gaat de intentie van het amendement uitvoeren.

   

  Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  Fasion by Fre    Glashandel Sneek    
  Jopie Huisman Museum    NEDCAD    
  Tapijthal Workum    Organische meststoffen Culterra    
  Workumer Jachtservice    Touwspecialist    
  Roelof Fopma    Thijs van der Meer Slagerij    
  Op de hoek van de stal    Hunia's Drukkerij    
  Klameare Workum