HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais

Archief:

2021
 • 13-01 Fyftich jier lyn
 • 10-01 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2020
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 14-12 Fyftich jier lyn
 • 29-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2019
 • 15-12 Fyftich jier lyn
 • 13-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Fyftich jier lyn
 • 01-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 30-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2018
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 23-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 09-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2017
 • 31-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 06-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 29-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2016
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 27-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • 30-12 Fiiftich jier lyn
 • 23-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 17-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2014
 • 28-12 Fiifensantich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 07-12 Fiifensantich jier lyn
 • 01-12 Fiifensantich jier lyn
  >> meer

  2013
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 21-12 Fyftich jier lyn
 • 15-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 11-12 Fyftich jier lyn
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • 16-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 02-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 22-11 Workum van Vroeger en Nu
 • 13-11 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2011
 • 29-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 05-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 15-09 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 17-08 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 29-06 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2010
 • 25-12 út: In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 19-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 09-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 30-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 26-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2009
 • 01-12 In riedling oplost?
 • 01-12 Warkumer Keamer
 • 26-11 ‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbol
 • 26-11 Oaljekoeken
 • 26-11 Oud Nieuws
  >> meer

 • 01 - 12 - 2014 - Fiifensantich jier lyn

  Zaterdag 11 november 1939
  IJsclub Workum
  -  8 Nov. Hedenavond hield de IJsclub ,Workum" haar algemene ledenvergadering in de bovenzaal van hotel „De Wijnberg". De voorzitter de heer E. Westra opende met een hartelijk welkomstwoord en hoopte, dat de besprekingen hedenavond mochten leiden tot meerdere bloei van de vereniging. De notulen van de gemobiliseerde secr. de heer H. Bonnema werden door de heer E. Robijns, die thans waarnemend secretaris is, voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Naar aanleiding van een ingekomen stuk deelt de voorzitter mee dat het bestuur een voorstel heeft om jaarlijks één nummer van de obligaties 1917 groot f 5.— uit te loten. Te beginnen op de volgende ledenvergadering. Dit werd zonder stemming besloten. De penningmeester zal voor die tijd nazien welke nummers reeds uitgeloot of geschonken zijn. De vereniging is er financieel wel beter voor komen te staan maar het legaat mag niet aangesproken worden; voor de rente van dat geld moeten iedere winter 2 paar kinderschaatsen voor zo’n wedstrijd beschikbaar worden gesteld.
  Als keurmeesters worden dezelfden van vorig jaar herbenoemd. Voor de regeling van de wedstrijden ontving het bestuur volmacht om bij een a s. winter zo snel en veel mogelijk in het belang der vereniging te handelen. Besloten werd voor wedstrijden maar weer de toevlucht tot de z.g. Holle Meer te nemen. De schaatsen werden gewonnen door de heer I. Sijbrandij.
  Voor afgevaardigden naar de vergadering te Leeuwarden kregen de heren E. Westra en D. IJntema de opdracht aldaar de ijsclub Workum te vertegenwoordigen, terwijl de heer R. Haagsma eventueel als plaatsvervanger zal optreden. In de kascommissie nemen zitting de heren G. Spijksma en
  D. Roedema. Vaststelling contributie, dat daarna In bespreking werd genomen had tot resultaat dat dit bepaald is op slechts f 1,— plus belasting mits voor 1 December a.s. opgegeven.
  Bij de rondvraag wordt de aandacht gevestigd op de verpachting van de consumptie tent. Aangezien er geen andere gegadigden zijn opgekomen , zal O. Veldman dit nog nader met het bestuur bespreken. Een regeling betreffende het afsluiten van de Holle Meer met puntdraad wordt aan het bestuur overgelaten. De voorzitter sloot de vergadering met dank aan de opgekomen leden en sprak de wens uit dat Koning Winter de schaatsliefhebbers die seizoen niet in de steek zal laten

  Zaterdag 18 november

  Dammen - De uitslagen van de J.l. Vrijdag avond voor de competitie van de damclub ,O.G." alhier gespeelde partijen, luiden als volgt:
  1e  klas A
  S. Visser-R.Hendriksma O-2  W. Visser-D. van der Meer 0-2  J. Siemonsma-S. Wiersma Jr. 0-2
  J. de Vries-Th. de Boer           1-1  S. Visser-W. Visser O-2  D. Visser-B. Smid   afgebr
  1e  klas B
  E. de Boer-G. Dijkstra 2-0  J. Piso-J. Seekles  1-1 D. Kramer-A. Kransen  0-2
  Jan Wiersma—K). Dijkstra     2-0  Kl. Dijkstra—G. Dijkstra 2-0
  2e  klasse
  O.Dijkstra-B. Boersma            2-0  P. Schoen- Sj. Wiersma  2-0
  D. Mulder-P. van der Meer     2-0  W. de Vries-H. v. d. Weide   1-1
  Voorts kunnen we nog melden dat onze clubgenoot S. Visser Zaterdag j.l. in Sneek zijn 1e  partij om de meestertitel van de Friese Dam bond, wist te winnen van de heer Doevendans, lid van de damclub Sneek.
  -  Geslaagd voor het Middenstandsdiploma (handelskennis), onze plaatsgenoten de heren: K. Bouman, W. Gras, H. Koornstra, Joh. Riemersma, B. Wielinga. E. Wiersma en T. Wouda, allen volgden de Chr. Middenstandscursus alhier.
  Algemeen weekoverzicht  -
  Weer motorverkeer op Zondag.
  De bezitters van auto's en andere  motorvehikels zullen de Zondag weer mogen rijden, nu de invoer van benzine in de laatste weken bevredigend is geweest. Maar zuinigheid moet worden betracht, anders gaat onmiddellijk de distributieregeling in, welke is gereed gemaakt, maar aan velen groot ongerief zou veroorzaken. Deze regeling is dus een stok achter de deur! Men dwinge de minister niet om er naar te grijpen.

  << Terug
  Touristinfo

  Thijs van der Meer Slagerij    Touwspecialist    
  Bouma kraanverhuur    NEDCAD    
  De Jong Workum Financieel Advies    Jopie Huisman Museum    
  Roelof Fopma    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Makelaardij P.J. de Jong    Glashandel Sneek    
  link naar groenbloem    Tapijthal Workum    
  Fasion by Fre