HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais

Archief:

2021
 • 13-01 Fyftich jier lyn
 • 10-01 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2020
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 14-12 Fyftich jier lyn
 • 29-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2019
 • 15-12 Fyftich jier lyn
 • 13-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Fyftich jier lyn
 • 01-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 30-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2018
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 23-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 09-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2017
 • 31-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 06-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 29-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2016
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 27-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • 30-12 Fiiftich jier lyn
 • 23-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 17-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2014
 • 28-12 Fiifensantich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 07-12 Fiifensantich jier lyn
 • 01-12 Fiifensantich jier lyn
  >> meer

  2013
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 21-12 Fyftich jier lyn
 • 15-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 11-12 Fyftich jier lyn
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • 16-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 02-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 22-11 Workum van Vroeger en Nu
 • 13-11 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2011
 • 29-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 05-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 15-09 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 17-08 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 29-06 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2010
 • 25-12 út: In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 19-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 09-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 30-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 26-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2009
 • 01-12 In riedling oplost?
 • 01-12 Warkumer Keamer
 • 26-11 ‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbol
 • 26-11 Oaljekoeken
 • 26-11 Oud Nieuws
  >> meer

 • 07 - 12 - 2014 - Fiifensantich jier lyn

  Zaterdag 25 november 1939
   Collecte -  De vorige week alhier gehouden collecte ten bate van het Algemeen Steuncomité heeft f 71,65½ opgebracht.
  -  Heden slaagde te Sneek voor Diploma Schoolraad en Diploma Geref. Schoolverband onze plaatsgenoot de heer A, IJntema.
  Waterral gevonden -
  Heidenschap - Door schoolkinderen werd bij de z.g.n. Helmolen bij Brandeburen een Waterral gevonden. Ofschoon deze vogels in de rietmoerassen vrij algemeen zijn, ziet men ze zelden, daar ze een zeer verborgen leven leiden in dichte plantengroei. De mooie vogel is vermoedelijk op de herfsttrek verongelukt.
  Jongerein afd.Workum en Omstreken -
   De jongerein  vergaderde in Hotel Bonnema. Aanwezig waren 11 leden en 1 gast. In zijn openingswoord herdacht de voorzitter de leden, welke gemobiliseerd waren. Opgemerkt werd dat 10 leden in militaire dienst waren, waaronder 2 bestuursleden, Verder heette de voorzitter de spreker voor deze avond, de heer A. Gaastra, van harte welkom en sprak de wens uit dat het een aangename en leerzame avond mocht worden. De notulen van de vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken werden voorgelezen en besproken. Voor de algemene vergadering van ,De Jongerein", op Vrijdag 1 December a.s. te Leeuwarden, werd als afgevaardigde gekozen, de heer Jan Kampen. Hem werd vrij mandaat gegeven, inzake de stemming voor de vacature in het Hoofdbestuur. Daarna kreeg de voorzitter van de Fr. Mij. v. Laudb., de heer Gaastra, het woord, die tot onderwerp had gekozen : „De tijd gaat snel, gebruik haar wel." Spreker beschreef ons de moeilijke tijd, waarin thans ook de boerenstand verkeert. Hoe moeilijk het is voor ons, als jonge boeren, om later een zelfstandig bedrijf te krijgen, indien men niet op vaders- of familiebedrijf kan komen. Ook besprak hij de kansen in de Wieringermeer en N.O.Polder. Eisen zijn ook hier geschoolde vakkennis en tevens flink wat theorie. Spreker bracht hiermee in verband, de verschillende cursussen, welke door de Fr. Mij. worden uitgeschreven. Jammer, dat deze winter niet één van deze cursussen, kan doorgaan, vanwege te weinig deelname. Verder besprak hij nog even om door fokken en het houden van controle de Friese veestapel op zo’n zo'n hoog mogelijk peil te brengen. Hij besloot z'n leerzame lezing met deze woorden:,, Vrienden, stel in alles wat met ons vak verband heeft belang en trek er lering uit." De voorzitter bedankte de heer Gaastra voor zijn mooie lezing en hoopte, dat ook de Jongerein en Fr. Mij in nauw verband mochten samenwerken. Hierna volgde nog een gezellige bespreking, waarbij vooral de Pachtwet en Melkbehandeling op tafel kwamen. Bij de rondvraag werd besloten, indien de kas zulks toelaat de contributie van de demobiliseerden te halveren.

  Zaterdag 2 december

  Ballero spel  - Bedoeling van het spel: met een bepaald aantal ballen zoveel mogelijk vakken vullen door de ballen van een afstand van vier meter in openingen te werpen.
   Wij namen Maandag j.l.  eens een kijkje in het Ballero huis; daar werd de eerste avond van de St Nicolaas attractie verspeeld. Het was er nog niet druk, wat wel jammer was voor de thuisblijvers, want het was een pracht gelegenheid geweest om een prijs te bemachtigen. Er werd niet hoog gegooid zodat zelfs velen met  die in de 9100 gooiden een prijs kregen. Wij vroegen het Bestuur of er dan nog niet veel bonnen waren uitgegeven, maar dat was niet 't geval, zodat het Bestuur vooral hoopte dat er Vrijdag 1 Dec. velen zullen komen want als allen op de laatste dag komen wordt het weer verbazend druk evenals vorig jaar. Wij kunnen dan ook ieder aanraden ga heden Vrijdag 1 Dec. BaIlero spelen. De prijzen zijn weer vastgesteld als Maandag j i. met als hoofdprijs 1 20.—.
  De uitslag van Maandag 27 Nov. Is:
  1e  prijs f 20.— C. Ruyter met 9982  2e prijs f 5  Eks   9611 3e prijs    2.50 J. Faber   9441
  4e prijs 2 50  S. v. d Meulen   9410         Troostprijs  W. de Jong   9395 P. v. d. Pal  9181
  S. R. de Boer   9120 S. de Boer   9116 B. Haanstra 9115 (Ingez )
  Jubileum - Naar we vernemen herdenkt onze Stadgenoot de heer P.Pruiksma Lzn, herdenkt de dag dat hij gedurende 25 jaar bij de P.T.T. werkzaam is geweest. Het zal de jubilaris, die ook in het openbare leven belangrijke functies bekleedt, zeker niet aan belangstelling ontbreken.
  Dankbetuiging - Hiermee breng ik mijn hartelijke dank voor de belangstelling bij mijn 90ste verjaardag ondervonden
  H. Voets en Familie
  Advertentie:  Chr. Muziekvereniging -  Crescendo – Workum  Dir. J. B. Dijkstra,  Aangifte van nieuwe leerlingen voor het jeugdkorps op Zaterdag 2 Dec. a.s. van 5.30 uur tot 6.30 uur in Rehoboth.

     << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    De Jong Workum Financieel Advies    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Fasion by Fre    
  Organische meststoffen Culterra    Bouma kraanverhuur    
  Workumer Jachtservice    Jopie Huisman Museum    
  Touwspecialist    NEDCAD    
  link naar groenbloem    Op de hoek van de stal    
  Klameare Workum