HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais

Archief:

2021
 • 13-01 Fyftich jier lyn
 • 10-01 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2020
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 14-12 Fyftich jier lyn
 • 29-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2019
 • 15-12 Fyftich jier lyn
 • 13-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Fyftich jier lyn
 • 01-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 30-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2018
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 23-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 09-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2017
 • 31-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 06-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 29-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2016
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 27-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • 30-12 Fiiftich jier lyn
 • 23-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 17-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2014
 • 28-12 Fiifensantich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 07-12 Fiifensantich jier lyn
 • 01-12 Fiifensantich jier lyn
  >> meer

  2013
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 21-12 Fyftich jier lyn
 • 15-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 11-12 Fyftich jier lyn
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • 16-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 02-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 22-11 Workum van Vroeger en Nu
 • 13-11 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2011
 • 29-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 05-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 15-09 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 17-08 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 29-06 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2010
 • 25-12 út: In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 19-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 09-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 30-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 26-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2009
 • 01-12 In riedling oplost?
 • 01-12 Warkumer Keamer
 • 26-11 ‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbol
 • 26-11 Oaljekoeken
 • 26-11 Oud Nieuws
  >> meer

 • 28 - 12 - 2014 - Fiifensantich jier lyn

  Zaterdag 9 december 1939
  Naar wij uit goede bron vernemen heeft de afd. Workum" van de Bond voor Staatspensionering het plan opgevat om Dinsdag 19 December een propaganda avond te organiseren. Deze avond wordt verzorgd door 't Lyts Frsyk,Toaniel, beter bekend onder de naam Barend en Martje.
  Dit belooft een zeer mooie avond te worden daar Barend en Martje een heel goede reputatie genieten en ook hier in Workum al meerdere malen met succes zijn opgetreden.
  Collecte Bewaarschool - De onlangs gehouden collecte voor de Chr. Bewaarschool heeft  f 45,03 opgebracht waarvoor de onderwijzeressen hartelijk dank zeggen.
  Zo er onder degenen die het Bewaarschoolwerk willen steunen, zijn die restjes wol of een klein schaartje over hebben wil de school dit gaarne in ontvangst nemen.
  Collecte Klokluiden - In de loop van de volgende week zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de kosten verbonden aan het luiden van de torenklok op werkdagen. Helpt allen mee door het offeren van een kleine gave dit oude gebruik in stand te houden.
   Uit de raad - De commissie zou gaarne worden ingelicht hoe thans de beloning van de helpfitter IJ. Eiling is geregeld”. B. en W. hebben hierop geantwoord : Evenals vorig jaar, wordt op de beloning van de hulpfitter, welke in de raadsvergadering van 14 Febr. 1938 met ingang van 1 April 1938 is bepaald op f 13.— per week, gedurende het winterhalfjaar 1 Nov. 1939 —1 Mei 1940, een tijdelijke toeslag gegeven van f 3.— per week. Of er aanleiding is deze toeslag na 1 Mei 1940 te bestendigen zal nader onder de ogen worden gezien. hieraan dient de reeds eerder gemaakte opmerking te worden toegevoegd, dat de exploitatie-uitkomsten van het gasbedrijf en de aard der werkzaamheden van de hulpfitter een beloning, die in overeenstemming is met de leeftijd van deze werkkracht, niet rechtvaardigen, waarom het in zijn eigen belang is te trachten, zo mogelijk bij een ander gasbedrijf een beter bezoldigde werkkring te vinden. De heer Westendorp zou het salaris van Eiling op f 16.— willen brengen gedurende het gehele jaar en noemt dit nog geen hoge beloning voor iemand, die zijn werk tot volle tevredenheid doet. De voorzitter antwoordt, dat er geen plaats is voor een hulpfitter aan de gasfabriek en waar de welwillendheid ten opzichte van Eiling al min of meer regel is geworden, dit geen aanleiding kan zijn tot een vaste aanstelling met toeslag van f 3,- per week

   

  Zaterdag 16 december 1939
  Zeilvereniging  „Workum"
  — 11 Dec. Hedenavond hield de zeilvereniging „Workum" haar najaarsvergadering onder voorzitterschap van den heer S. Gaastra, in hotel ,De Wijnberg".
  Uit de bespreking bleek de vergadering niet accoord te kunnen gaan met de beide voorstellen van de Technische commissie der N.N. W.B. inzake de eenheidsklasse van de 16 M
  ² .Tenslotte werd aan de afgevaardigde, de voorzitter, opgedragen om voor het voorstel A te stemmen. Als wedstrijddatum voor de open wedstrijd in 1940 zal Donderdag 1 Aug. worden aangevraagd. Hierna volgde de prijsuitdeling aan de leden voor hun prestaties in het afgelopen zeilseizoen, welke wedstrijden wegens de mobilisatie tot slechts twee beperkt moesten blijven. Deze leden ontvingen een fraai wandbordje, waarop de naam van de winnende boot was aangebracht, geleverd door de aardewerkfabriek Aurora. Na enige bespreking werd deze vergadering met dank aan de leden voor hun aanwezigheid gesloten. De namen van de winnende booten en eigenaren zijn:
  16 M
  ² B: Sont II, S. Gaastra, Dolfijn, S. Magma, Oudega (W,); Njord, S. A. Visser ; Beatrix, A. Brinkman;
  Anneke, W. Valk; Ina, E Zwolsman.
  Schouwen: De Brekken, Gebr. Castelein, Nijhuizum;
  Lytse Jouke, R. van Wieren, Nijhuizum. Invitatie klasse: Andries, S. Vlas; Zwerver, M. Valk ;  Oxford, A. de Vries.

  Zaterdag 23 december 1939

  Hardrijderijen20 december. De uitslag van de hedenmiddag door de ,,IJsclub Workum" uitgeschreven hardrijderij voor meisjes en jongens tot en met 14 jaar Iuidt als volgt:
  Meisjes: 1e  prijs I. Boekema, Heidenschap. 2e  prijs S. Kuipers, alhier. 3e  prijs A. Boekema, Heidenschap.
  Jongens: 1e  prijs Kl. Visser, 2e  prijs F. de Lange, 3e  priis J. Boersma, allen alhier.
  - 21 december. Aan de hedenmiddag gehouden hardrijderij van mannen zonder onderscheid, namen 18 beste rijders deel. Er waren zeer spannende ritten te zien, waarvan een talrijk publiek getuige was. De uitslag luidde als volgt :
  1e  prijs f 25 Berend Hof, Gaastmeer. 2e  priis t 10 T. dp Vries, Warns. 3e  prijs f 5 D. de Vries, Gaast. Troostprijzen van f 2,50 W. Twijnstra, Balk en W. van der Zee, Hindeloopen.
  Ook hedenavond werden de schaatsenrijders in de gelegenheid gesteld hun benen even uit te slaan op de verlichte ijsbaan.
  Geldigheidsduur bonnen - Rijksdistributiekaart. 
  Bon no. 5:  ½ kg. groene erwten, geldig t/m 7 Januari.
  Bon no. 6: 1 kg. suiker geldig t/m 29 December.
  Lijempf Jaarboekje 1940 - Door de N.V. ,Lijempf" te Leeuwarden is een Jaarboekje uitgegeven welke aan al haar leveranciers wordt verstrekt. Dit boekje, dat er zeer smaakvol en degelijk uitziet, gebonden in leeromslag, bevat naast artikelen, gewijd aan de vennootschap en hetgeen daarmee verband houdt een aantal interessante artikelen, zowel op het gebied van het boerenbedrijf als op

  Foto zuivelfabriek 'de Lijempf'

  << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Fasion by Fre    
  Organische meststoffen Culterra    Jopie Huisman Museum    
  Touwspecialist    link naar groenbloem    
  Glashandel Sneek    Op de hoek van de stal    
  Thijs van der Meer Slagerij    Klameare Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Workumer Jachtservice    
  Tapijthal Workum