HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais

Archief:

2020
 • 29-11 Fyftich jier lyn
 • 23-11 Fyftich jier lyn
 • 16-11 Fyftich jier lyn
 • 28-10 Fyftich jier lyn
 • 26-10 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2019
 • 15-12 Fyftich jier lyn
 • 13-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Fyftich jier lyn
 • 01-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 30-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2018
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 23-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 09-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2017
 • 31-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 06-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 29-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2016
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 27-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • 30-12 Fiiftich jier lyn
 • 23-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 17-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2014
 • 28-12 Fiifensantich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 07-12 Fiifensantich jier lyn
 • 01-12 Fiifensantich jier lyn
  >> meer

  2013
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 21-12 Fyftich jier lyn
 • 15-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 11-12 Fyftich jier lyn
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • 16-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 02-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 22-11 Workum van Vroeger en Nu
 • 13-11 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2011
 • 29-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 05-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 15-09 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 17-08 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 29-06 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2010
 • 25-12 út: In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 19-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 09-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 30-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 26-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2009
 • 01-12 In riedling oplost?
 • 01-12 Warkumer Keamer
 • 26-11 ‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbol
 • 26-11 Oaljekoeken
 • 26-11 Oud Nieuws
  >> meer

 • 05 - 03 - 2015 - Fiiftich jier jyn

  Vrijdag 12 februari 1965

  Oranje vereniging - Feest op 5 mei a.s. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling ter gelegenheid van de Bevrijdingsdag op 5 mei aanstaande feestelijkheden te organiseren. Het is dit jaar immers 20 jaar geleden, dat ons land bevrijd werd van de Duitse overheersing. Onze Oranjevereniging moet echter eerst over het nodige geld kunnen beschikken voordat er definitieve plannen voor dit feest worden gemaakt.

  Daarom, zo deelt het bestuur mede, zullen een dezer dagen de contributies worden opgehaald.

  De minimum contributie is vastgesteld op f 1.50. Een vriendelijk verzoek, stel de contributie - ophalers niet te leur. Leg reeds nu uw bijdrage klaar.

  Alleen als we allen meewerken, kan de komende Bevrijdingsdag op waardige wijze worden gevierd.

  Conciërge Groene Kruis. - Mevr. Groenhof-Hoekstra werd benoemd tot conciërge van het eerst daags te openen nieu we Groene Kruis gebouw aan de Aldewei.

  Út Warkums forline - Naar wij vernemen hoopt de bij velen bekende Professor Dr. J Jansen. (een geboren Wor kumer) op 25 febr. a.s. in de jaarvergadering van Warkums Erfskip te spreken over het interessante onderwerp :

  , Út Warkums Forline'

   Vrijdag 19 februari  1965

  Mutatie Rijkspolitie Workum - De postcommandant der rijkspolitie opperwachtmeester H.Vinke is met ingang van 16 febr. overgeplaatst naar de Parketgroep te Almelo.

  Kerktelefoon voor Mariënacker en Wymertshof - Zondag 14 februari jl. was het voor de bewoners van de beide rusthuizen een belangrijke dag. Voor het eerst kon men in Mariënacker en Wymertshof per kerktelefoon de kerkdiensten beluisteren. De Hervormde en Gereformeerde kerk te Workum hadden gezamenlijk het initiatief genomen telefoonlijnen te laten aanleggen naar de beide rusthuizen.

  De eerste dienst die werd uitgezonden via deze lijnen was de morgendienst uit de Geref. kerk waarin ds D. Middelkoop voorging. Voor het begin van de dienst richtte hij zich met een kort woord tot de bewoners van Marienackër en Wymertshof. Ds. Middelkoop sprak er zijn blijdschap over uit, dat zij van nu of aan ook tot de kerkgangers gerekend konden worden en heette allen hartelijk welkom.

  De avonddienst was de Hervormde avondmaal - en dankzeggingdienst, waarin voorging ds. M. van der Leun.

  Naar wij vernemen was de uitzending van de dienst uit de Geref. Kerk technisch nog niet volmaakt, de Hervormde dienst daarentegen kwam glashelder door.

  Maar deze ‘ kinderziekten' zullen de volgende week wel overwonnen zijn.

  De Jongerein geeft toneelavond  - Maandag 15 febr. j.l. werd in Mariënacker het blijspel  ,Flecht op 'e Koai' opgevoerd, nadat men op donderdag j.l. het stuk .in De Wijnberg' had gespeeld.

  In tegenstelling met de 1e uitvoering, waarin men enkele steken lief vallen, werd het hier in vlot tempo gespeeld.

  Door de heer v. d. Laan, directeur van Mariënacker, werd een kort openingswoord gesproken. Dat het stuk, zeer ten genoegen van het aanwezige publiek (inwoners van Mariënacker, en bewoners der huizen) was aangehoord, bewees zowel het slotwoord van de heer v d. Laan als het applaus. Men schijnt daar wel van een,útsje' te houden, want door één der aanwezigen werd opgemerkt dat men nu nog 4 bruiloften kon verwachten. In het stuk werden n.l. 4 paartjes gevormd.

  Er werd de Jongerein een tot de 'volgende keer' toegeroepen.

  Workmer fabrikant op de jaarbeurs - Onze Workumer industrie heeft ook landelijk betekenis. Dit blijkt wel uit het feit dat de Fa. Wed. W. Bakker fabriek van Transportwagens en Kruiwagens met haar fabricatie Intern Transport, aanwezig zal zijn op de aanstaande voorjaarsbeurs voor Bouw en Transport, die van 8-16 maart gehouden zal worden te Utrecht. We wensen de Fa. Bakker veel succes met haar stand op deze Jaarbeurs.

  Provisionele verkoop - Notarls P. Niemantsverdriet te Workum zal op dinsdag 23 februari 1965 om acht uur n.m. in het café ,De Zwaan' te Workum provisioneel Publiek verkopen:

  1, het huis met erf Schoolstraat 4 te Workum, laatst bewoond door Mej, Th. Lülmer.

  2. het huis met erf Schoolstraat 6 te Workum, verhuurd aan  Heer J. W. van der Zee voor f 11.95 p.w.

  3. het huis met erf Schoolstraat 8 te Workum, verhuurd aan de Heer H. Boersma voor f 7.25 p.w.

  Vrijdag 26 februari

  Fusie coöp. Zuivelfabrieken -De coöp. zuivelfabriek te Uitwellingerga heeft in een extra ledenvergadering besloten over te gaan tot fusie met de Coöp. Zuivelindustrie ,De Goede Verwachting' te Workum.

  Reünie oud-Workuimers - Naar wij vernemen is dit jaar de reünie van de Vereniging van Oud-Workumers vastgesteld op 24, 25 en 26 augustus aanstaande. Men houde nu alvast rekening met deze data.

  Tekenwedstrijd Jongerein Workum  - Mej. H. Koopmans, Aldedyk 43, lid van de Jongerein-afd. Workum ontving deze week bericht dat ze de tweede prijs gewonnen had in de tekenwedstrijd, die uitgeschreven wend door de Plattelandsjongeren in Nederland (PJGN)

  Als bijzonderheid kunnen we nog vermelden, dat mej. Koopmans het vorig jaar de eerste prijs won in 'n tekenwedstrijd van de Provinciale afdeling van de Jongerein.

  Woningbouw Pothúswyk  De vorige week werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een dertigtal woningen op het gemeentelijk bouwterrein aan de Pothúswyk.

  De bouwvereniging Volkshuisvesting heeft de bouw van deze woningwetwoningen gegund aan de Fa. J. K Beuker te Workum. Het elektriciteitswerk wordt verricht door Fa. D. Westerhuis en Zn. het loodgieterswerk door M Visser en het schilderswerk door de gezamenlijke Workumer schilders.

  Als deze huizen te zijnertijd klaar zijn, zal hiermede het gehele terrein aan de Pothúswyk zijn volgebouwd.

  Vloerbedekking Sint Gertrudis - Voor het nieuwe bejaardencentrum Sint Gertrudis is deze week het leveren en aanleggen van de vloerbedekking aanbesteed. Het is voor ons zakenleven in Workum prettig te vernemen dat de laagste van de vier inschrijvers de combinatie Fré de Boer en F. van Duinen was. Zij zullen door hun werk laten zien dat ook op dit gebied Workum niet bij de grotere steden hoeft achter te blijven.

  Luchtfoto Pothuswyk

   

  << Terug
  Touristinfo

  Thijs van der Meer Slagerij    Jopie Huisman Museum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Organische meststoffen Culterra    
  NEDCAD    Fasion by Fre    
  Hunia's Drukkerij    link naar groenbloem    
  Klameare Workum    De Jong Workum Financieel Advies    
  Glashandel Sneek    Roelof Fopma    
  Makelaardij P.J. de Jong