HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais

Archief:

2020
 • 29-11 Fyftich jier lyn
 • 23-11 Fyftich jier lyn
 • 16-11 Fyftich jier lyn
 • 28-10 Fyftich jier lyn
 • 26-10 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2019
 • 15-12 Fyftich jier lyn
 • 13-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Fyftich jier lyn
 • 01-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 30-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2018
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 23-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 09-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2017
 • 31-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 06-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 29-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2016
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 27-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • 30-12 Fiiftich jier lyn
 • 23-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 17-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2014
 • 28-12 Fiifensantich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 07-12 Fiifensantich jier lyn
 • 01-12 Fiifensantich jier lyn
  >> meer

  2013
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 21-12 Fyftich jier lyn
 • 15-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 11-12 Fyftich jier lyn
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • 16-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 02-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 22-11 Workum van Vroeger en Nu
 • 13-11 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2011
 • 29-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 05-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 15-09 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 17-08 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 29-06 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2010
 • 25-12 út: In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 19-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 09-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 30-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 26-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2009
 • 01-12 In riedling oplost?
 • 01-12 Warkumer Keamer
 • 26-11 ‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbol
 • 26-11 Oaljekoeken
 • 26-11 Oud Nieuws
  >> meer

 • 02 - 05 - 2016 - Fiiftich jier lyn

  Donderdag 7 april 1966

  Telstar brengt populaire Haagse beatgroep naar Workum - Zaterdag a.s. organiseert het theaterbureau Telstar in de Klameare weer een grote dansavond met medewerking van een der toporkesten uit de Haagse beatwereld namelijk The Highlanders Dit 6 man sterke ensemble bestaat nu ongeveer een jaar en wist in recordtijd een vaste plaats te veroveren in het Nederlandse beatwezen.

  Met hun ritmisch stuwende gitaren, hun uitstekende drummer en organist en even dynamische zanger maken ze bij elk optreden het publiek laaiend enthousiast. De groep kan naast The Golden Earings de grote ontdekking van het jaar 1966 worden genoemd. Bijna elk weekend spelen The Highlanders in Veronica's  ‘Club 192’ op Scheveningen, ze traden daar o.a. op met de bekende Engelse Spencer Davis Groep. Reeds verscheidene malen werden The Highlanders aanbiedingen gedaan voor optredens in het buitenland, doch volgens manager van der Sluis blijft de groep voorlopig liever nog een tijdje in eigen land. Wij zijn er van overtuigd dat The Highlanders na hun optreden in Workum ook de provincie Friesland stormenderhand gaan veroveren. Met een dergelijk orkest zal het zaterdag weer druk worden in de Klameare, wij raden een ieder daarom ook aan zo spoedig mogelijk kaartjes te halen voordat de avondweer is uitverkocht. Voorverkoop in Workum bij Sigarenmagazijn Sikkema. Tot ziens bij The Highlanders Theaterburau ‘ TelStar ’

  Donderdag 14 april 1966

  Uit de raad Voorstel tot het nemen van enkele maatregelen in verband met de financiering van de bouw van een nieuwe openbare school en tot het nemen van enkele maatregelen in verband met de financiering van de bouw.

  In hun voorstel memoreert het college de lijdensweg, die gevolgd moest worden om tot dit voorstel te komen. Reeds in 1959 werd, mede op advies van de inspecteur van het lager onderwijs besloten, van de plannen tot restauratie af te zien en te trachten te komen tot de bouw van een nieuwe school. Op 26 april 1963 kon de school op de urgentielijst worden geplaatst. Door de directeur van gemeentewerken is nadien een plan tot de bouw van een drie-klassige school ontworpen. Onder dagtekening van 1 april 1966 kwam de rijksgoedkeuring af voor de bouw van een drie-klassige school. Inmiddels heeft de aanbesteding plaats gevonden waarvan reeds de vorige keer melding werd gemaakt in de Friso met als resultaat aan bouwkosten van f  139.656,21. Door de directeur van gemeentewerken werden de verdere kosten begroot op f  45.343,79. Deze kapitaalslasten dienen te worden gedekt door de ingevolge de financiële verhoudingswet Rijkgemeenten te ontvangen normvergoeding. Deze normvergoeding is gebaseerd op het aantal lokalen van de school dat i.v,m. het aantal verplichte onderwijzers gebruikt wordt. In dit geval betekent dit dat tegenover de lasten van een drie-klassige school slechts voor 2 lokalen vergoeding zal worden ont- vangen. Dit geeft aan de gemeentebegroting een hogere last van jaarlijks f 4.700 en zal daar door f 1.0052,50 bedragen. Gezien het onderwijs belang, dat met de bouw van de school wordt gediend stellen B en W voor, ondanks het tekort aan dekkingsmiddelen tot de bouw te besluiten.

  Tenslotte delen zij mee dat de leerlingen van de openbare school gedurende de bouw gastvrijheid zulIen genieten in het gebouw van de r.k school. Het college spreekt voor deze spontane bereidwilligheid gaarne haar bijzondere waardering uit. De heer Westendorp spreekt namens zijn fractie de geluk-wensen uit aan het college dat zij nu eindelijk met dit voorstel is kunnen komen. Hij betreurt het dat een zo zware financiële last op de gemeente moet worden gelegd, maar voor het onderwijs in onze gemeete, nu het Rijk geen andere mogelijkheid biedt, moet deze gedragen worden. Spreker vindt het onjuist dat de kosten van architectuur, toezicht enz., die door de dienst gemeentewerken worden uitgevoerd, niet in de begroting zijn opgenomen. Nu wordt de post 'openbare werken' dit jaar onnodig belast, waardoor minder ruimte blijft voor uitgaven van dringend onderhoud in onze gemeente. Door ze al op te  nemen in de begroting voor de bouw van de school had men die kosten in veertig jaar kunnen afschrijven.

  Donderdag 21 april 1966

  Diploma uitreiking Chr. Lagere landbouwschool - Woensdagmiddag 14 april werden in het overblijflokaal van de Chr. Landbouwschool de diploma's uitgereikt aan de geslaagden voor het eindexamen van de school. Deze examens werden dit jaar voor het eerst gehouden in combinatie met de Landbouwschool in Witmarsum. De praktijkexamens werden afgenomen op maandag 28 maart en de theorie examens op 4, 5, 6 en 7april. Aan alle kandidaten kon het diploma worden toegekend. De gebruikelijke opening van de feestelijke middag (waarbij ook de ouders van de geslaagden aanwezig waren) geschiedde door de voorzitter van het schoolbestuur de heer J. K. de Boer. Hij wenste de jongens, de ouders en het schoolbestuur geluk met het behaalde resultaat. Daar de voorzitter van de commissie van toezicht wegens ziekte niet aanwezig kon zijn werden de diploma's met een toepasselijk woord uitgereikt door de heer J. Tigchelaar in zijn kwaliteit als lid van de commissie.

  Twee van de geslaagde leerlingen hielden een inleiding over enkele facetten van het boerenbedrijf Siebe Brandsma sprak over de bemesting van onze weilanden en Feike van Dijk over de schapen houderij. Enkele vragen over het naar voren gebrachte werden door de inleiders beantwoord. Age Bandstra sprak namens de leerlingen een dankwoord tot het personeel. Hij roemde de gezellige sfeer die in de school heerst. Namens de ouders gaf M. G. de Boer blijk van zijn waardering voor alles wat aan de jongens was geleerd en voor de manier waarop dit was gebeurd. Als laatste spreker voerde de direkteur van de school het woord. Elke leerling afzonderlijk werd onder der de loep genomen en in enkele korte zinnen gekwalificeerd naar zijn deugden en gebreken. Hij wees de jongens op hun grote taak die hun straks ,wacht als christen agrariër. Met dankgebed door de directeur werd deze zeer gezellige middag besloten. Aan de volgende leerlingen werd een diploma uitgereikt: Age Bandstra en Siebe Bandstra (Scharl); Jan Kampen, Bokke Haanstra en Jan Haanstra (Heidenschap) Jan Anema (Idsegahuizen); Jentje Kooy (Staveren); Rienk Harkema en Marten Westerhuis (Workum); Yme Feenstra en Pieter Postma (Exmorra); Feike Kuipers (Allingawier); Feike van Dijk en Harrie de Boer (Nijhuizum). Aan Jan Kampen werd een boekwerk aangeboden, omdat hij het hoogste aantal punten behaalde.

  Bron: workumer krant FRISO

  Op de foto de landbouwschool aan de Hammole

  << Terug
  Touristinfo

  Jopie Huisman Museum    Bouma kraanverhuur    
  Tapijthal Workum    Hunia's Drukkerij    
  Klameare Workum    Glashandel Sneek    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Op de hoek van de stal    
  Roelof Fopma    De Jong Workum Financieel Advies    
  Organische meststoffen Culterra    link naar groenbloem    
  Workumer Jachtservice