HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais

Archief:

2020
 • 29-11 Fyftich jier lyn
 • 23-11 Fyftich jier lyn
 • 16-11 Fyftich jier lyn
 • 28-10 Fyftich jier lyn
 • 26-10 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2019
 • 15-12 Fyftich jier lyn
 • 13-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Fyftich jier lyn
 • 01-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 30-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2018
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 23-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 09-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2017
 • 31-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 06-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 29-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2016
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 27-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • 30-12 Fiiftich jier lyn
 • 23-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 17-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2014
 • 28-12 Fiifensantich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 07-12 Fiifensantich jier lyn
 • 01-12 Fiifensantich jier lyn
  >> meer

  2013
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 21-12 Fyftich jier lyn
 • 15-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 11-12 Fyftich jier lyn
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • 16-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 02-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 22-11 Workum van Vroeger en Nu
 • 13-11 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2011
 • 29-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 05-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 15-09 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 17-08 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 29-06 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2010
 • 25-12 út: In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 19-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 09-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 30-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 26-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2009
 • 01-12 In riedling oplost?
 • 01-12 Warkumer Keamer
 • 26-11 ‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbol
 • 26-11 Oaljekoeken
 • 26-11 Oud Nieuws
  >> meer

 • 05 - 07 - 2016 - Fiiftich jier lyn

  Donderdag 16 juni 1966

  Zware onweersbui - Zondagmiddag ongeveer vijf uur ontlastte zich boven ons stadje en omgeving een zware onweersbui. De bui die aanvankelijk in zuidelijke richting zat kwam tegen de wind opzetten. Daarbij werd het erg donker wat de aanblik van het onophoudelijk lichten nog verergerde. In het land van de heer J Kuipers werden twee schapen doodgeslagen. Voorts moest de schoorsteen van de woning van de heer Lootsma aan de Aldewei het ontgelden. Terwijl naar verluidt hett Groene Kruisgebouw ook een tik meekreeg. Het onweer ging gepaard met een geweldige regenval. Aan het zwembad te Workum waar het smoordruk was, deed iedereen zijn best om zo snel mogelijk weg te komen. Men kan zich wel indenken wat een herrie en lawaai dit alles opleverde. In jaren hebben we in deze omgeving niet zulk een zwaar onweer gehad, of het moest zijn toen de boerderij van de heer W van Rijs aan de Lange Leane in vlammen opging.

  Moderne stijl - Dinsdag is het bedrijf van de heer B. Huitema aan de Merk no. 12 voor wat het interieur van de kapsalon betreft op gemoderniseerde voet voortgezet. De betimmering is geheel aangebracht van Decowal hout en verzorgd door de firma H. Voets alhier. Een keurige kaptafel met ingebouwde vitrine, moderne meubels van de firma Robijns verfraaien de salon op aangename wijze.  Het is niet onaardig te vermelden dat deze vernieuwing tijdens een veertiendaagse vakantie van de heer Huitema tot stand is gekomen en hij daardoor in de gelegenheid was af en toe de helpende hand te bieden. Leuk dat Workum weer een moderne zaak in het centrum heeft gekregen, die een bezoek alleszins waard is.

  Prijsvissen - De buurtvereniging Oer de Dolte hield woensdagavond 8 juni voor haar dames een viswedstrijd. De deelname wss vrij groot. Jammer dat de visjes verstek lieten gaan. Evenwel zag mevrouw Oosterkamp kans beslag te leggen op de eerste prijs voor de eerste vis en de meeste vis; de tweede prijs werd toegekend aan mevrouw Meyer voor de grootste vis en mevr. S. ten Dam ontving de derde prijs. De meeste dames trachten een kansje te wagen om de witte walvis te verschalken. Maar gelukkig stond deze al onder toezicht van de dierenbescherming.

  Buurtvoetbal - Iedere plaats van enige bekendheid heeft wel een traditioneel hoogtepunt ieder jaar. Het is in Assen de TT, in Nijmegen de vierdaagse, Winsum het Fierljeppen en in Franeker de PC. In Workum is dat het grote jaarlijkse terugkerend voetbalevenement het populaire buurtvoetbal. Veertien dagen lang wordt er fel om de puntjes gestreden, onbekende spelers groeien tot grote hoogte. En bij verschillende wedstrijden is de spanning zeer groot. Wij wekken dan ook iedere Workumer en de gehele Zuidwesthoek op om in groten getale te komen.

   

   Donderdag 23 juni 1966

  Geslaagd - De dames Geeske de Groot en Hennie Vrij slaagden voor het diploma kleuterleidster A.

  Ze werden opgeleid door de Chr. Opleidingsschool voor Kleuterleidsters te Leeuwarden.

  Beide dames ontvingen reeds een benoeming resp. te Drachten en Workum.

  - Voor diploma INAS slaagde dezer dagen mej Gretha Dooper; voor kinderverzorging mej. Anneke     

     Flapper en Gretha Graafsma.

  - Onze vroegere stadgenoot de heer A. Wouda, leraar aan de technische school te Hardenberg, slaagde

    één dezer dagen te Zwolle voor de akte Godsdienstonderwijs.

  - Te Leeuwarden slaagden voor het einddiploma Hogere Technische School afd. Bouwkunde de heren

     K. Wesselius en H. Wouda; afd. elektrotechniek de heer D. Dijkstra Heidenschap.

  - Te Delft slaagde voor het diploma fysisch-assistent de heer J. Wesselius.

  Onweer - Vorige week donderdagmiddag woedde boven ons stadje een onweer dat niet zwaar genoemd kan worden, maar de hagelbui die er mee gepaard ging was des te erger. Hagelstenen als stukken ijs werden naar beneden gekeild en hebben overal heel wat ruiten doen sneuvelen. Het was beslist een angstig moment toen men dit zware materiaal tegen de ramen hoorde kletteren. Het was werkelijk een geluk dat dit bij daglicht geschiedde, anders had het lawaai eens zo erg geklonken. De bui was plaatselijk want de baders bij het zwembad hebben geen hageltje gezien.

  Als bijzonderheid kunnen we vel melden dat aan het bureau van Friso een hagelsteen werd gebracht ter grootte van een vuist. Deze was gevonden in de buurt van Fekkes Houthandel. Eigenaardig was echter dat het binnenste van deze steen bestond uit een dikke oest, zeker afkomstig uit het nieuw aangevoerde hout op de wal. Vrijdagmiddag omstreeks drie uur verscheen er plotseling weer een bui met een sterke wind boven onze plaats en omgeving. Het woei op een moment zo erg dat de grote sleperswagen van boer Huitema die aan de Emmakade stond geparkeerd het ruime sop opzocht en in de Diepe DoIte verdween. Dat zelfs dode dingen aanhankelijkheid aan elkaar betonen bleek wet uit het feit dat voor kort van diezelfde eigenaar daar ter plaatse ook een praam is gezonken.

  In het Heidenschap zijn enkele boerderijen er niet zonder schade afgekomen en zijn keurig opgestelde pakken hooi weer over het land verspreid. Vermoedelijk is hier een windhoos langs gegaan.

   

  Donderdag 30 juni 1966

  Geslaagd - Aan de vakschool voor bloemsierkunst te Leeuwarden slaagde vorige week onze
  plaatsgenote mevr. Sj. Grondsma-v.d Wal. Zij behaalde hierbij het hoogste aantal punten.

  - Een dezer dagen slaagde in Leeuwarden voor het examen ziekenfondswezen onze
    plaatsgenoot de heer Y. Hiemstra.

  - Te Sneek slaagden voor het Mulo-examen de volgende leerlingen van de Workumer Mulo-

    School. Voor diploma A:

    Klaas Oosterkamp met wiskunde, Albert Hoekstra, Jitske Bakker, Ieke Kramer, Freerk Kunst, Durk

    Oosterhaven, Jan Wouda Rink Venema, Hanzen de Vries, Fokje Noordenbos, Martje Postma
    Hinke Tol, Tom Abma Hindeloopen. Voor diploma B: Freerk Bajema

    vet gedrukt is met middenstand.  Afgewezen werden drie kandidaten.

     Aan de driejarige middelbare Handels avondschool mej. Trijnie van der Heide.

     Voor diploma verzorgende beroepen de dames T. van der Velde en A. Vrij.  Ze werden opgeleid aan de

      chr. Landbouwhuishoudschool te Bolsward.

  Afscheid - Zondag jl. was wel een bijzondere dag voor het St. Jozefgebouw. Op die dag namen

  W.Yntema en zijn vrouw (Wouter en Tine) afscheid van de bezoekers van het gebouw. Het was plm. half zeven ’s avonds toen Wouter achter de tap het laatste glas schonk, en de heer Voets met enkele welgekozen woorden de gevoelens van de bezoekers vertolkte, ook werden nog enkele woorden gericht tot de nieuwe beheerder de heer P. Andela. Met een driewerf hoera werd door de aanwezigen afscheid genomen van deze wel zeer sympathieke beheerder en zijn vrouw.

  Veiling panden - Woensdagavond jl. heeft notaris P. Niemantsverdriet in hotel De Wijnberg alhier publiekelijk verkocht, het pakhuis met bovenwoning en erf staande en gelegen aan het Dwarsnoard ten verzoeke van mevr. A. Deinum-de Vries.  Bij de inzet was geboden  f  6151.- Nadat dit bod 104 maal werd verhoogd is tenslotte koper geworden de heer Y. Flapper en Zonen te Workum voor de koopsom van  f 8490.-  Verder het huis met erf staande aan het Dwarsnoard en bewoond door de heer G. Bootsma ingezet op f 7351. Dit werd niet verhoogd. Koper van dit perceel werd de heer. Joh. Plantinga te Parrega voor nader te noemen lastgever.

  Op de foto St. Jozefgebouw

  << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    NEDCAD    
  Workumer Jachtservice    Jopie Huisman Museum    
  Touwspecialist    Roelof Fopma    
  Glashandel Sneek    Fasion by Fre    
  Organische meststoffen Culterra    link naar groenbloem    
  Thijs van der Meer Slagerij    Op de hoek van de stal    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema