HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais

Archief:

2020
 • 29-11 Fyftich jier lyn
 • 23-11 Fyftich jier lyn
 • 16-11 Fyftich jier lyn
 • 28-10 Fyftich jier lyn
 • 26-10 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2019
 • 15-12 Fyftich jier lyn
 • 13-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Fyftich jier lyn
 • 01-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 30-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2018
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 23-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 09-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2017
 • 31-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 06-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 29-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2016
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 27-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • 30-12 Fiiftich jier lyn
 • 23-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 17-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2014
 • 28-12 Fiifensantich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 07-12 Fiifensantich jier lyn
 • 01-12 Fiifensantich jier lyn
  >> meer

  2013
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 21-12 Fyftich jier lyn
 • 15-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 11-12 Fyftich jier lyn
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • 16-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 02-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 22-11 Workum van Vroeger en Nu
 • 13-11 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2011
 • 29-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 05-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 15-09 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 17-08 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 29-06 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2010
 • 25-12 út: In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 19-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 09-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 30-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 26-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2009
 • 01-12 In riedling oplost?
 • 01-12 Warkumer Keamer
 • 26-11 ‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbol
 • 26-11 Oaljekoeken
 • 26-11 Oud Nieuws
  >> meer

 • 01 - 09 - 2016 - Fiiftich jier lyn

  Donderdag 4 augustus 1966

  Geslaagd - Voor het praktijkdiploma Boekhouden slaagde dezer dagen te Leeuwarden onze plaats-genoot de heer S. A. Twijnstra. Hij behaalde hierbij twee diploma.

  Koninklijke onderscheiding - Tijdens een korte bijeen komst in het Waterschapshuis te Workum werd afscheid genomen van de heer Joh. Visser die gedurende ruim 40 jaar als werkman in dienst van het waterschap Westergo IJsselmeerdijken had doorgebracht. Wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd gaat de heer Visser met ingang van 1 augustus met pensioen.

  De dijkgraaf van het waterschap de heer A. Gaastra schetste de heer Visser als iemand van de oude garde, die steeds plichtsgetrouw zijn werk heeft gedaan. Hij is nog van de oude veteranen die heeft meegewerkt aan het trekken van de palen van de zeewering en de vervanging hiervan door basaltblokken. Als blijk van erkentelijkheid werd aan de betrokkene een envelop met inhoud uitgereikt.

  De burgemeester van de gemeente Wonseradeel die mede aanwezig was, zei dat de heer Visser niet alleen als werkman bij het waterschap zijn plichten trouw heeft vervuld, maar dat hij ook in de kleine dorpsgemeenschap van zijn woonplaats Piaam steeds de nodige burgerzin heeft getoond. Het gemeentebestuur is hem daarvoor zeer erkentelijk. Dat zijn verdiensten niet alleen beperkt waren in de dorpsgemeenschap van Piaam, bleek uit het feit dat hierna de burgemeester, namens H.M. de Koningin de eer had om de heer Visser de zilveren eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau op de borst te spelden.

  Ringrijderij - Onder goede weersomstandigheden werd zaterdagavond langs de Wymerts een grote ringrijderij gehouden. De belangstelling voor dit evenement was bijzonder groot. Uit de gesprekken en reacties van zeer vele vakantiegangers en campingbewoners bleek wel dat deze ringrijderij zeer in de smaak viel en de verenigingen VVV, plaatselijk Belang en Warkums Erfskip kunnen dan ook op een prachtige geslaagde avond terugzien,

  De uitslag was als als volgt: 1. de heer H. Dijkstra en mevrouw G. van Dijk; 2. de heer C. Postma en mej. G. Postma, alhier; 3. de heer G. Bouma en mevrouw Bouma Sorremorre; 4. de heer L. Jellesma en mevrouw Jellesma Rotstergaast;  5. de heer A G de Groot en mej. Lanting Nijelamer. De prijs voor het schoonste geheel werd gewonnen door de heer P. M. Wienia en mevrouw Wienia  Nijeholtpade.

  Donderdag 11 augustus 1966

  Zondagsschoolkinderen met vakantie - Onder leiding van de heren A. van der Plaats en S. Nauta hebben 34 kinderen van Bapt. zondagsschool Workum-Makkum bijzonder mooie vakantieweek gehad op een kampeerboerderij in Appelscha. Leiders en kinderen hadden nog wel graag een week langer willen blijven, wel een bewijs dat het voor allen mooie vakantiedagen zijn geweest. Zaterdag jl. om vier uur werden de vakantiegangers per auto weer naar huis gebracht.

  Pech - Dinsdagmorgen was onze plaatsgenoot de heer P. Sipkema bij de school met de Bijbel bezig om de haag in te korten en het onkruid op te ruimen. Door onverklaarbare oorzaak viel één van de ladders van de firma J. de Vries, die met haar personeel de school aan het verven was, precies op het hoofd van de heer Sipkema. Deze raakte even buiten bewustzijn en kreeg een hevig bloedende hoofdwonde. Met de auto van de heer de Vries werd Sipkema thuisgebracht, waarna men ter stond een dokter waarschuwde. We willen hopen dat het met een hoofdwonde afloopt.

  Koncerten op de Merk - Reeds enkele malen is er op de Merk een concert gegeven, het ligt in de bedoeling van VVV dit nog vier maal te doen plaats vinden, en wel vrijdags om 8 uur a.s. vrijdag is de beurt aan Crescendo. De vorige uitvoeringen mochten zich nog niet verheugen in een grote opkomst, dit was niet alleen te wijten aan het minder mooie weer maar ook aan onwetendheid van  het publiek. Hopelijk zal dit de volgende keren wel beter zijn, wat ook aan de muziekverenigingen, die aan deze concerten deelnemen, meer voldoening zal schenken.

  Tractor waarheen - Dinsdagmiddag jl. te ongeveer vijf uur reed een tractor op het Sylspaed in de richting van de sluis. Ter hoogte van de woning van de heer Bosma zwenkte de tractor plotseling naar rechts, of dit door onoplettendheid van de bestuurder kwam of dat het voertuig de stenen rand rechts heeft geraakt, hoe het ook zij de tractor ramde het hekwerk aan brandhout schoot op een haar langs de heer Bosma, die juist in zijn tuintje bezig was en boorde daarna een gat in de gevel van het woonhuis. Het mag voorwaar een wonder het een dat Bosma niet eens geraakt werd. Men vraagt zich tegenwoordig wel eens af, waar is de veiligste plek op, boven of in de aarde.

  Donderdag 18 augustus 1966

  Bezoek -Zaterdag omstreeks half één stopte een bus op de Merk, waaruit een 50-tal Israëliërs kwamen. Het was het begin van een geanimeerd bezoek aan Workum van enkele uren aan Workum van een delegatie uit de Israëlische stad Risjonle-Zion, die een uitwisselingsbezoek aan Heerenveen bracht. Eerst begaf men zich naar De Klameare waar een koffietafel was aangericht en de bediening in Fries kostuum bij de bezoekers veel bewondering wekte. De burgemeester hield een kort welkomstwoord en zei o.a., dat de eerste Jood die in Workum wordt genoemd, David Provana die in 1634 de bank van lening pachtte, ook de eerste met name bekende Jood in Friesland is. De nog bestaande Joodse begraafplaats werd in 1664 aangelegd, zes jaar eerder dan die in Leeuwarden.

  Na de koffietafel bezichtigde men de Oudheidkamer, de kerk en het stadhuis. Arreslee en aardewerk, gildebaren en goudleer behang, het trok evenals vele andere bezienswaardigheden, intensieve belangstelling. Nadat men nog een tijdje had gewinkeld, vertrok het gezelschap via Sloten weer naar Heerenveen.

  Benoeming - Onze oud-stadgenoot de heer F. W. E . Mundt te Kollum thans onderwijzer aan de Chr. school te Engwierum is met ingang van 1 oktober a.s. door de Ned. Bond van CJV benoemd als Geref. Jeugdwerkleider voor de Provincie Drenthe, met als standplaats Hoogeveen.

  Ongeval - Vorige week woensdagmiddag deed zich op de Kaeidyk een ongeval voor dat zich in eerste instantie nogal ernstig liet aanzien. Het 13-jarig meisje van de fam. de H. die hier ter plaatse in een zomerhuisje logeren, werd ter hoogte van de grasdrogerij door een personenwagen aangereden. Naar het leek werd zij ernstig aan het hoofd gewond. Nadat dr. M. uit Koudum assistentie had verleend werd zij de woning van de heer J. binnengedragen en vervolgens naar het ziekenhuis te Sneek vervoerd.

  Door het steeds toenemende verkeer, wordt in het bijzonder het Sylspaed, Séburch (met de onoverzichtelijke kruispunten) en de weg naar de recreatie steeds gevaarlijker, vooral voor kinderen, die dit nog niet beseffen. Laat een ieder zoveel mogelijk voorzichtigheid betrachten, en laten de ouders hun kinderen goed waarschuwen, voordat hier ernstiger ongelukken gebeuren.

  Centrale keuring - Bij de centrale keuring uitgeschreven door de prov. ver. ter bevordering der Paarden-fokkerij in Friesland, en gehouden te Leeuwarden op Woensdag 10 aug. jl. door fokkers en/of eigenaren uit onze plaats werd,n de volgende prijzen behaald. Rubriek Twentermerriën: Treschic 2b. fokker A. Werumeus Buning, eigenaar F. Jellesma: 1e premie; Tjallie 47b, fokker L. Terpstra Mantgum, eigenaar

  D. Hofnian Jr. 2e  premie; Rubriek 3-j. stermerriën: Sjakelina 29b, fokkep/eigen. C. Postma: 2e  premie; Rubriek 4-6 jr. modelmerriën: Mylady : 35364b, fokker/eig. A. Werumeus Buning: 2e  premie.

  Donderdag 25 augustus 1966

  Voetbal -Op zaterdag 27 augustus a.s. is het dan weer zover, dan zullen de verschillende clubs in de zaterdagmiddag competitie weer hun krachten gaan meten. De eerste wedstrijd die onze plaatselijke club , Workum gaat spelen is een uitwedstrijd tegen Blauw-Wit, Leeuwarden. Laat deze eerste klap minstens een daalder waard zijn, en dat het zo weer een goede start mag worden, evenals dit het vorig jaar het geval was. Hier de eerste twee wedstrijden: 27 augustus: Blauw-Wit, Leeuwarden-Workum  3 september: Workum-Genemuiden.

  Jonge zwanen - Reeds geruime tijd vertoeft een zwaan met jongen op het recreatieterrein alhier. Een zwaan met jongen is geen vermelding waard, zult u zeggen. De bijzonderheid hieraan is echter, dat deze zwaan negen jongen bij zich heeft iets wat niet alle dagen voorkomt. Mocht u een dezer dagen de recreatie bezoeken, dan hebt u kans de familie Zwaan tegen te komen.

  Vogelreservaat - Uitgaande van Staatsbosbeheer worden regelmatig jonge vogels geringd door de bekende vogelwachter K. Mein alhier. Wel interessant lijkt het ons u een overzicht te geven waar verschillende vogels, die te Workum geringd werden, teruggemeld zijn.

  Visdiefje, geringd 17-6-1963 vindplaats Graije sur Mer, Frankrijk 1-9-1963; Visdiefje geringd 6-6-63 vindplaats Monrosia Liberia, Afrika op 27-5-64: Visdiefje geringd 9-7-62 vindplaats Schoorl N.H. op 24-7-64; Grutto geringd 26-6-63 vindplaats EI Moghrane Marokko, Afrika op 30-7-64; Visdiefje geringd 22-6-64 vindplaats Westmalle Antwerpen, België op 23-9-64; Kievit geringd. 25-5-64 vindplaats Middleton Norfolk, Engeland op 22-71-64; Grutto geringd 5-6-61 vindplaats Casablanca Marokko, Afrika op 24-1-65; Visdiefje geringd 29-6-65 vindplaats Guetaria Guipuzcoa, Spanje 2-9-65; Visdiefje geringd 29-6-65 vindplaats Safi Marokko, Afrika op 17-10-65; Visdiefje geringd 29-6-65 vindplaats Dakar Senegal, Afrika op 24-1-66; Visdiefje geringd 29-6-65 vindplaats Tema-haven Ghana, Afrika 3-2-66.

  Opvallend is het dat juist dat kleine visdiefje de verre reis naar Afrika maakt, een Prestatie van de bovenste plank, gerekend naar de minimale omvang van dit kleine vogeltje.

  Op de foto een ringrijderij

   

   

  << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    De Jong Workum Financieel Advies    
  Workumer Jachtservice    Bouma kraanverhuur    
  Touwspecialist    Thijs van der Meer Slagerij    
  NEDCAD    Makelaardij P.J. de Jong    
  Hunia's Drukkerij    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Roelof Fopma    Jopie Huisman Museum    
  Tapijthal Workum