HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais

Archief:

2021
 • 13-01 Fyftich jier lyn
 • 10-01 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2020
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 14-12 Fyftich jier lyn
 • 29-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2019
 • 15-12 Fyftich jier lyn
 • 13-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Fyftich jier lyn
 • 01-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 30-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2018
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 23-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 09-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2017
 • 31-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 06-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 29-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2016
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 27-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • 30-12 Fiiftich jier lyn
 • 23-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 17-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2014
 • 28-12 Fiifensantich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 07-12 Fiifensantich jier lyn
 • 01-12 Fiifensantich jier lyn
  >> meer

  2013
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 21-12 Fyftich jier lyn
 • 15-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 11-12 Fyftich jier lyn
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • 16-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 02-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 22-11 Workum van Vroeger en Nu
 • 13-11 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2011
 • 29-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 05-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 15-09 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 17-08 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 29-06 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2010
 • 25-12 út: In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 19-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 09-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 30-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 26-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2009
 • 01-12 In riedling oplost?
 • 01-12 Warkumer Keamer
 • 26-11 ‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbol
 • 26-11 Oaljekoeken
 • 26-11 Oud Nieuws
  >> meer

 • 12 - 12 - 2016 - Fyftich jier lyn

  Donderdag 3 november 1966

  St.gertruidis - Na de officiële opening van het bejaardenhuis St. Gertrudis op vorige week donderdag was het daar ook de volgende dagen nog een gezellige drukte. Vrijdag was opnieuw de vlag uit omdat het toen de feestdag voor de inwoners en personeel was. Naar wij hebben gehoord is ook deze dag bijzonder geslaagd. Het bestuur had iedere Workumer de gelegenheid gegeven om op zaterdag en zondag het gebouw te bezichtigen. Zeer velen hebben daarvan gebruik gemaakt. De zusters en de bestuursleden waren zo vriendelijk de bezoekers rond te leiden. Unaniem was men van mening dat het een fraai, doelmatig ingericht gebouw is geworden. Tijdens de bezichtiging uren werd door de zusters een fancy fair gehouden ten behoeve van de missie. Dit bracht een gezellige drukte met zich mee. Wij hebben alle respect voor de zusters die toch al drukke dagen achter de rug hadden in verband met de opening en zich nu nog wisten in te spannen voor de hulpbehoevenden in de verre landen. De prijzen van de fancy fair weden door de volgende personen gewonnen.

  Zaterdag: pop mej. A. Bajema;  Noard 3; pop mevr. R. de Jong-Adema, Doltewâl; auto mej. L.Teernstra, Workumermeer; auto S.W. de Boer, Noard 112;  Zondag: pop D. Hollander, Bo.lsward; bruidspop J. J. de Boer, Noard 136; auto J. N. Hettinga, Koudum; auto mevr. J. Dooper-Stockmann, Pothúswyk; sprei mej. T. Konst, Noard 173

  Personeelsavond  - De personeelsver. Van N.V. Beukers Bouwbedrijf hield zaterdag 29 oktober een vergadering welke een enigszins feestelijk tintje had. Er werden nog al wat onderwerpen afgehandeld, tot aller tevredenheid. Het bestuur dat in zijn geheel was afgetreden, werd herkozen en de heer H. Bruinsma werd aan het bestuur toegevoegd. Het is nu als volgt: Joh. Oosterbaan, W de Jong, F. Sjoerds, P. Rijpstra en H. Bruinsma. Deze winter zal er een feestavond worden gehouden. Het bedrijf heeft nu 75 personeelsleden, waarvan allen lid zijn van de vereniging. De directie was ook aanwezig, wat door de leden zeer op prijs werd gesteld. Nadat het officiële gedeelte achter de rug was hield één der heren Beuker nog een korte rede. waarin hij de opkomst en het verloop van het bedrijf schetste. De vooruitgang die er is, was niet alleen te danken aan de werkgevers, maar aan allen die hebben mee-gewerkt om dit tot stand te brengen. Want het is precies een uurwerk zelfs het kleinste radertje is onmisbaar. De verstandhouding is zeer goed te noemen. Iedereen doet zijn best, onverschillig wat zijn werkzaamheden zijn. De voorzitter dankte de spreker voor zijn woorden en nodigde allen aan de koffietafel.

  Verkoping - Door notaris P. Niemantsverdriet werd verleden week donderdagavond in het hotel De Wijnberg publiek finaal verkocht het huis met erf en tuin, staande aan het Súd 112 eigenaar de fam.Lootsma. Koper van dit perceel is geworden de heer W. Yntema, alhier voor de koopsom van f  6853,-

  Het huis van de familie Fopma staande op de Emmabuert is gekocht door de heer Joh. Smid wonende te Hindeloopen voor de koopsom van f 3460,-


  Donderdag 10 november 1966

  Bekendmaking P.T.T. -  Wij maken het publiek er op attent dat de brievenbus aan de muur van Wymertshof is opgeheven en ook die aan het stationsgebouw van de Spoorwegen. Voorts is in De Burd voor het nieuwe gedeelte thans een brieven bus aangebracht.
  Uitbreiding
  - Nauwelijks is het gebrul en geraas van de draglines en bulldozers bij het leggen van de grote gasleiding door onze gemeente verstomd of aan een andere kant van ons stadje steekt het rumoer de kop weer op. Over de zuiderbrug aan het eind van Bascohof is men begonnen aan het  uitbreidingsplan Zuid in onze gemeente. Grote diepe gangen zijn door een dragline uit de aarde gebeten waarin reeds een lange rij buizen is neergelaten voor een goede afwatering. Huizenhoog stapelen zich de hopen grond op, waartussen hier en daar een bouwkeet ligt verscholen. Het anders zo stille plekje getuigt nu van aanpak en energie. En als eerlang de huizen en bungalows vriendelijk naast elkaar buurten, dan zeggen we wat wordt dat Workum een mooi stadje. Al weer een nieuw gedeelte bijgetrokken waar het gezellig en leuk wonen is en misschien ook nog tegen een billijke huur.
  Rients Gratama naar Workum
  - Rients Gratema, die met zijn solo cabaret  ,Moai waer en lange dagen vanaf de premiere in de Lawei te Drachten op 17 oktober jl. overal groot succes geboekt heeft, komt op 21 november naar Workum. De culturele raad heeft hem bereid gevonden om met zijn muzikale medewerkers J. Verbeke, Piano en trombone; H. Ondersteyn, fluit, sax en slagwerk, K. de Groot gitaar onder leiding van Cor Huisman. s Avonds om acht uur in de Klameare op te treden. Daar er op een uitverkochte zaal wordt gerekend zullen kaarten in voorverkoop verkrijgbaar zijn bij Sigarenmagazijn Sikkema, Noard 45. De entree is gesteld op 3.-.

   

  Donderdag 17 november 1966

  Waarschuwing - Reeds enige tijd liggen er verschillende grote ijzeren balken op de balstienen en het geeltjes tegenover de toren op de Merk. Aan deze balken, eigendom van een Workumer bouw-onderneming, hebben al verscheidene voetgangers en fietsers pijnlijke herinneringen. Vooral bij donker vallen deze balken niet op.

  10-jarig bestaan Govers & Striethorst NV - Op vrijdag 11 november vierde Govers en Striethorst N.V. het 10-jarig bestaan van haar confectiebedrijf alhier. De feestelijkheden werden gecombineerd met het 1e lustrum van de van Ingen N.V. uit Amsterdam. De festiviteiten begonnen om 6 uur met een receptie ten stadhuize voor directie, staf en genodigden. Hierbij memoreerde de burgemeester de groei van de vestiging welke in 10 jaar tijd van 13 tot 60 personen werd uitgebreid. Deze groei werd verge-leken met de bloei van Workum gedurende de laatste 10 jaar, de toeneming van de bevolking en de steeds groter wordende toeloop van toeristen. In zijn dankwoord sprak de directeur, de heer van Ingen, de hoop uit dat de onderneming nog verder zou groeien ondanks de sombere berichten van bedrijfs-sluitingen enz., die de laatste tijd gehoord werden. Verder dankte de spreker het college van B&W voor de gelegenheid die de genodigden uit Amsterdam kregen om o,p deze manier kennis te maken met Workum. Na de receptie begaven het. college van B&W en de genodigden waaronder de oudste directeur de heer Govers en zijn echtgenote zich naar het Gemeenschapshuis. Hier werd een uitgebreide koffiemaaltijd geserveerd voor ongeveer 200 personen. Tijdens de maaltijd al heerste er een opgewekte stemming. Om half negen werd de grote zaal ontruimd en ingericht voor het grote dansfeest waarbij optrad het Confetti-combo uit Amsterdam, terwijl in de kleine zaal het Frisiana-kwartet voor muziek zorgde. Degenen die nog rust behoefden konden terecht in de Bierstube. Om half drie vertrokken de laatste gasten, waaronder de 70 genodigden uit Amsterdam, die nog een lange thuisreis voor de boeg hadden. Een woord van dank is op zijn plaats voor de organisatoren die met hun programma zowel oud ais jong wisten te boeien, en voor de mensen, die onder leiding van de heer Oudshoorn de Klameare feestelijk optooiden; een versiering die zeker heeft bijgedragen tot de goede stemming.

  Aanrijding  - Zondagmiddag had op de weg naar Bolsward een aanrijding plaats waarbij een viertal licht gewonden waren. De auto van mej. J. H. Andela uit Workum kwam te slippen en botste tegen de auto van de heer R. de Groot uit Workum. De beide auto s werden. beschadigd, en de vier gewonden per taxi naar huis gebracht.

   

  Donderdag 24 november 1966

  Witte pomp  - Terwijl de laatste tijd de z.g.n. witte benzine Pompen als paddenstoelen uit de grond komen in het land, is de vorige week ook een witte pomp aan het Súd te Workum geplaatst, zodat de automobilisten nu ook goedkope benzine hier kunnen kopen.
  Trekking Sint Nic. Trekking -
  De eerste trekking van de Workumer Sint Nic. Actieloten vond zaterdag door notaris Niemantsvetdriet plaats. De prijswinnaars waren: IJskast Janke Mein Séburch; centrifuge Janny de Jager Bascohof; Pendule L. Mulder De Burd 10 scheerapparaat Jan de Vries Heidenschap; koffiezetapparaat D. Postma Súd 19; poef W. de Jong Snakkerbulren 8; autoped P. Postma Tj.Visserstraat 2;  koperen ketel T. de Jong Noard 145; pedaalemmer J Kuiers Ursuluadyk 12 Heidenschap; ontbijtlaken A. Elgersma Tiaralaan 8.
  Jubileum
  -  Het bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Workum deelt u hierbij mee dat ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de heer M. Vrij hoofd der school een receptie zal worden gehouden op vrijdag 2 december 1966 s avonds 8 uur in de Klameare te Workum. Leden der schoolvereniging, ouders van schoolgaande kinderen, oud leerlingen en verdere belangstellenden worden hierbij beleefd uitgenodigd.
  Winkelsluiting
   - We herinneren er nog aan dat de winkels de volgende week elke avond tot negen uur
  geopend mogen zijn.

  Sint Nicolaas actie  -  Deze week zijn alleen de gele kaarten geldig. Zij die per vergissing deze week nog groene kaarten hebben ontvangen en deze reeds in de bussen hebben gedaan, krijgen deze zaterdagavond nog voor de trekking ingewisseld, zodat elke kaart, die deze week ingeleverd is nog kans heeft  op een van de fraaie prijzen. Dus onthoudt u het goed: deze week alleen gele kaarten in de bus.

  Middelste huis Sud 112

   

   

  << Terug
  Touristinfo

  Thijs van der Meer Slagerij    Klameare Workum    
  Bouma kraanverhuur    De Jong Workum Financieel Advies    
  Jopie Huisman Museum    link naar groenbloem    
  Touwspecialist    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Hunia's Drukkerij    Roelof Fopma    
  Makelaardij P.J. de Jong    NEDCAD    
  Op de hoek van de stal