HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais

Archief:

2021
 • 13-01 Fyftich jier lyn
 • 10-01 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2020
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 14-12 Fyftich jier lyn
 • 29-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2019
 • 15-12 Fyftich jier lyn
 • 13-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Fyftich jier lyn
 • 01-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 30-11 Fyftich jier lyn
  >> meer

  2018
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 23-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 09-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2017
 • 31-12 Fyftich jier lyn
 • 16-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 06-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 29-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2016
 • 30-12 Fyftich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 27-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Fyftich jier lyn
 • 12-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • 30-12 Fiiftich jier lyn
 • 23-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Fiiftich jier lyn
 • 05-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 17-11 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2014
 • 28-12 Fiifensantich jier lyn
 • 28-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 08-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 07-12 Fiifensantich jier lyn
 • 01-12 Fiifensantich jier lyn
  >> meer

  2013
 • 26-12 Fyftich jier lyn
 • 21-12 Fyftich jier lyn
 • 15-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 11-12 Fyftich jier lyn
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • 16-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 10-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 02-12 Workum van Vroeger en Nu
 • 22-11 Workum van Vroeger en Nu
 • 13-11 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2011
 • 29-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 05-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 15-09 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 17-08 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 29-06 Út In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2010
 • 25-12 út: In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 19-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 09-12 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 30-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
 • 26-11 Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken
  >> meer

  2009
 • 01-12 In riedling oplost?
 • 01-12 Warkumer Keamer
 • 26-11 ‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbol
 • 26-11 Oaljekoeken
 • 26-11 Oud Nieuws
  >> meer

 • 27 - 12 - 2016 - Fyftich jier lyn

  Donderdag 1 december 1966

  Fusie Coöp. zuivelfabriek Witmarsum  met de Coöp.zuivelindustie de Goede Verwachting thans een feit. - Vorige week dinsdag is de voorgenomen fusie van de Coöp zuivelfabriek te Witmarsum met de Coöp. zuivel industrie De Goede verwachting een feit geworden. Maandag 21 november reed de Witmarsumer melkauto  voor het laatst. Vanaf dinsdag 22 november rijden de melkauto s van De Goede Verwachting te Workum om de melk van de boeren van Witmarsum e.o. op te halen. Als gevolg van deze fusie is de melk van deze Coöperatie tot ongeveer 95 miljoen kilo opgelopen. Voor het dorp Witmarsum is de opheffing van de melkfabriek natuurlijk een strop. Zodra de woningen te Workum gereed zijn, verhuist het personeel van Witmarsum naar Workum.

  Kollekte -De onlangs gehouden Klaproos collecte heeft f 202.02 opgebracht.

  Friese mij. Van landbouw - Op 22 november 1966 s avonds acht uur hield de Fr. Mij. van Landbouw afd. Workum e.o. haar herfstvergadering. De opkomst waren ongeveer veertig leden en een tiental dames. De agenda werd vlot afgehandeld en daarna had een kleine huldiging plaats. Voorzitter R. H. Jonkman was nl. veertig jaar lid van de afdeling, waarvan 20 jaar als voorzitter. Vice voorzitter L. Stellingwerff sprak hem namens de afdeling toe en bracht hem hulde voor het vele werk dat was en nog wordt gedaan in het belang van onze afdeling. Hij bood de jubilaris een boekwerk aan. het Hoofdbestuurslid G. van der Heide en de secretaris spraken ook woorden van waardering. Voorzitter Jonkman dankte met welgekozen woorden voor deze onverwachte hulde. Verder werd de avond gevuld door dr. Ir. J. Keestra, rijksveeteelt consulent te Leeuwarden met een lezing over de landbouw in Joego-Slavië met dia s . De spreker had een aandachtig gehoor en ieder ging voldaan naar huis. het Was een goede vergadering.

  Allerlei - In Japan is een bandrecorder ontwikkeld met ingebouwde radio. Beide apparaten zijn afzonderlijk bruikbaar; men kan naar de radio luisteren bij uitgeschakelde bandrecorder en omgekeerd. De bedoeling is intussen het gemakkelijker te maken radioprogramma s rechtstreeks op de band te reproduceren het instrument is gemakkelijk draagbaar, microfoon en bandjes worden bij het apparaat geleverd.

  Donderdag 8 december 1966

  De meiboom op de in aanbouw zijnde Openbare Lagere School  - Donderdag jl. was het weer een heugelijke dag voor de in aanbouw zijnde Openbare Lagere school.  s Morgens om kwart voor twaalf hadden het bestuur, de fa. Beuker en het werkvolk zich verzameld rondom de burgemeester die met de heer Gielink aanwezig was, terwijl ook de architect de heer van der Veen van zijn belangstelling blijk gaf.

  Toen de meiboom op de dakspanten van het in aanbouw zijnde gebouw gehesen was, hield burgemeester de heer B van Haersma Buma een korte toespraak, waarin hij wees op het feit dat het nu  n belangrijke dag voor de school was nu de bouw zover gevorderd was dat de meiboom op de school kon worden gehesen en sprak de hoop uit dat de bouw nu spoedig voltooid kon worden. Na de toespraak werd de gebruikelijke envelop met inhoud overhandigd. Het wachten is nu op de voltooiing van de school, zodat de kinderen weer in een eigen nieuwe school kunnen bijeenkomen.

  Opbrengst Sint Nic. Actie - De Sint Nicolaas actie van de Workumer Zakenclub leverde een netto bedrag op van
  f 3.040,35. Dit bedrag is dinsdag jl. aan de VVV ter hand gesteld. Het bestuur van de VVV dankt de Workumer Zakenclub en het Workumer pubiiek ten zeerste voor dit prachtige resultaat.

  Geringde vogel gevonden - De heer H. T. van der Meulen vond de vorige week een dode geringde zilvermeeuw op het strand. Bij navraag bij de vogelwacht te Helgo1and bleek, dat de vogel op 21 juli 1959 geringd was op het eilandje Hemmert voor de Duitse kust als jonge vogel. De vogel is dus ongeveer zeven jaar oud geworden. Er was volgens de heer van der Meulen, die consulent is van het Staats-bosbeheer, weinig te beleven op het strand, want de jagers waren er weer. Wel werden er ongeveer zestig meeuwgorzen en zwanen gezien. 

  Donderdag 15 december 1966

  Verkopingen – Dinsdagavond  jl. werd door notaris P. Niemantsverdriet in hotel De Wijnberg finaal verkocht ten eerste het huis met erf aan de Doltewâl no. 4, laatst bewoond door Mevr. A.Deinum-de Vries. Na 130 verhogingen werd tenslotte koper de heer L. de Haan als mondeling gemachtigde voor de Coöp. Raiffeisenbank Workum en omstreken. Voor de koopsom van f 23010,-. Ten tweede het huis met winkel en pakhuis met erf Sud 34 laatst bewoond door de heer O. S .Dijkstra. Kopers van dit perceel zijn geworden de heren J. Attema en J. Wesselius, veehandelaren, voor de koopsom van f 8.966.-. Dit perceel werd niet verhoogd.

  Geslaagd - Onlangs slaagde te Utrecht de heer P. Andela voor het vakdiploma Horeca en aanverwante bedrijven.

  Van dak gevallen - Vorige week woensdag viel bij de nieuwbouw van de Coöp. Zuivelindustrie ,De Goede Verwachting  een werknemer van de firma Volbeda van het dak. De man kwam op zijn voeten terecht en brak daardoor zijn hakken en nog enkele rugwervels. De patiënt werd naar het ziekenhuis te Heerenveen vervoerd voor nader onderzoek.

  Actie schoolslag - De actie Schoolslag alhier gehouden heeft opgebracht  f 2.555.-. 

  Foardrachtkriich te Drachten - De underwiisried organiseerde vorige week de jaarlijkse foardrachtkriich te Drachten. De voorzitter van de underwiisried kon in de middelgroep (van 15-16 jaar) de hoofdprijs uitreiken aan Grytsje van der Valk, leerlinge van de christelijke ULO alhier.

  Onder de winkel van O. Dijkstra

   

  << Terug
  Touristinfo

  Klameare Workum    Hunia's Drukkerij    
  Workumer Jachtservice    Op de hoek van de stal    
  Tapijthal Workum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Fasion by Fre    Bouma kraanverhuur    
  Organische meststoffen Culterra    Thijs van der Meer Slagerij    
  NEDCAD    Roelof Fopma    
  Jopie Huisman Museum