HOME FOTO'S INFORMATIEF BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Corona vaccinaties voor 60-65 jarigen
 • Losplaats krijgt vorm
 • Noard 153
 • Omgevingsfonds Windpark Fryslân uit de
 • Naweeën van drama rond Empatec
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 02 - 08 - 2019 - Plaatselijk Belang 25 jaar

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/8088.jpg
  Foto is gemaakt aan de Trekwei.

  Ter gelegenheid van het van het 25-jarig jubileum van Plaatselijk Belang, opgericht 27 september 1904, vond een groots opgezette optocht plaats onder de titel ‘Optocht Warkum yn fiif ieuwen’ (Workum in vijf eeuwen).  

  Een artikel uit de Leeuwarder courant van 17 juli 1929.
  Tegen half drie hedenmiddag waren Workums straten belijnd met belangstellenden. Op ’t Noordeinde veelkleurige toiletjes langs bermen en grasranden en men zag er veel heren in overhemd, ge begrijpt vanwege de tropische hitte, die daar door een oostelijke koelte tenminste iets getemperd werd.
  Prachtig op tijd schetterenden de eerste fanfares. De stoet werd zeer ordelijk ingezet. Ver vooruit een commissaris van orde met den fotograaf. Politiemacht en marechaussee volgen. Om den scherpen hoek bij café de Zwaan wordt gerond en verschijnt in het zonlicht kopergeschitter vab de muzikanten van de muzikanten, wien in de hitte een zware taak wacht. Daarna een peloton voetknechten in rood en zwart marcherende in schitterende regelmaat.
  Daarachter vier edellieden uit de 16e eeuw in Workum’s geschiedenis welbekend.  Het zijn Tyaert Walta, Ducko van Bothina, Lyclama à Nyeholt en Bocko van Harinxma, met  vier edeldames, op vurige rossen aan den teugel geleid. Hun prachtige kostuums in blauw, geel, paars en bruin zijn een weelde voor het oog.  ’t Was alles bravoure en elegantie, hunne pages Birda, Sierk, Tjerck, Juw, Hero enz. schenen jugdig en vlug. De 16e eeuw was gepasseerd.
  Thans volgden de vroedschappen en gilden der 17e eeuw. Uiteraard soberder in kledij schenen de zes burgerwachten manhaftige kerels, vier burgemeesters in karos, Hancke Jilderts Jelting, Frederik van Inthiema, Alardus Regneri Ruarda en Rinnert Alberts Basco, vormden een nobel aandoend gezelschap in hun rustig vehikel. Vier vroedschappen volgden in een typisch beschilderd voertuig. Van Nes, Adries Hoeksma en Augustinus Seguis zijn bekenden uit onze historie.
  Dan volgden de gilden: St. Thomas of Kuipersgilde, St. Chrispijn’s of schoenmakersgilde, St. Jozef’s of timmergilde, St. Eloys of smidsgilde en het gilde van de meester bakkers werden allen vertegenwoordigd door een olderman (bestuurder van een gilde) en twee gildemeesters.  
  Hierop volgde de 18e eeuw. Zeelieden met keurige actie peilend en bomende. Een zeer geslaagde walvisch imitatie typeerde dit bedrijf, vroeger een bron van welvaart voor onze voorouders. Ook de Oostzeevaarders en kofschippers en de vischersschuit, voorstellende den handel op Engeland mogen genoemd worden. De 19e eeuw vertoonde de Franse tijd met een aantal vurige bereden officieren. Voorts kwamen de krompanelen  sjezen met inhoud in oud-Friesche kostuums, sierlijk, elegant als altijd. Ingetogen zwart de man en gratievol in lichtkleurige kledij de vrouw.
  De tegenwoordige eeuw met sport, industrie en reclame volgde achter het tweee muziekkorps, dat vrolijke marsen deed horen. Stânfries, onze gymnastiekvereniging, gaf een prachtige afspiegeling van Workum’s jeugd. Leuk dat marcheren en bepaald aardig bij het op sommige momenten op de plaats marcheren. De slanke gespierde vaandeldrager voerde een keurkorps aan.
  Ten slotte volgden de bedrijven met reclames, die met veel overleg waren uitgevoerd.
  A. Tjebbes en Co. Zuivelfabriek, met een fijn afgewerkte en welverzorgende etalage. Hobma, in  beton, en vloerafwerking. Een voertuig met de Boer’s aardewerk op originele wijze gerangschikt. Een moderne radiowagen met Philips producten. De coöperatieve zuivelfabriek ’de Goede Verwachting’  vertoonde een welgevulde transportwagen, overvloeiende van het vette der aarde. Dan nog drinkbakken voor vee en waterleiding. Het sigarenmakersbedrijf van Riemersma met een reuzensigaar op de auto. Eenvoudig en smaakvol de reclames voor de bekende carrosseriefabriek van H.J.Yntema en van de reparatie-inrichting van Gr.Visser. van 16:30 – 17:30 op het terrein een ringrijderij van krompanelen sjezen gehouden, waaraan slechts vier paren deelnamen. Prijswinnaars waren werden de heer H. Hijlkema met Johanna van der Wal uit het Heidenschap en de heer H.J.Yntema en echtgenote uit Workum.

  Daarna moesten onze leden van ‘Stânfries’ weer tonen welke vorderingen zij gemaakt hadden. Vrije oefeningen, stokoefeningen, klassikaal brug, balwedloop, estafetteloop, hoogspringen en polsstokhoogspringen kwamen achtereenvolgens voor jongens en meisjes, heren en dames, aan de beurt . Er waren ongeveer driehonderd medewerkers.
  Een half uur daarna klonk ensemblezang van drie koren op het terrein. Uitgevoerd werden drie nummers.

  Tot slot het evenement van de avond ‘Goudsterretje’. Operette in vier bedrijven opgevoerd door jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar. Dit was schitterend gemonteerd door Mevr. Hopman- Kwast met muziek van Jac. Bonset. De tent, die 1500 personen plaats kon bieden, was bijna gevuld toen de muziek onder directie van onze stadgenoot, de heer G.Heeringa, de ouverture inzette. Verrassend was de indruk die deze bezetting op het publiek maakte. Wie had hier ooit zo’n strijkorkest, versterkt met piano, orgel, saxofoon en fluit, kunnen verwachten. Hulde aan de gasten uit Sneek, Leeuwarden en Berlikum, die in deze warme periode in het zweet huns aanschijns wilden medewerken om zo’n schitterend geheel te vormen. En toen het veertien meter brede gordijn terzijde werd geschoven klonk een kreet van bewondering voor het sierlijke decor, ontworpen en geschilderd door onze stadgenoot de heer I.Bakker, bestuurslid van Plaatselijk Belang. Automatisch gingen de honderden electrische lampions in de zaal uit en wierpen de gekleurde schijnwerpers met duizenden kaarsen lichtsterkte alles goed op het toneel. Over het spel en zang en zang wil ik zwijgen in dit verslag, maar er dient vermeld te worden dat de heer en mevrouw Heeringa een reuzentaak hebben verricht met de instudering en enscenering van zang en spel van het jonge goedje, dat men op geen foutje kon betrappen . Denkt niet te licht over de taak, die mevr. Heeringa vervulde achter het toneelkleed.
  Alles liep gemeerd op rolletjes en dan in zo’n temperatuur. En ten slotte een woord van bewondering over de keurige kostuums van vorsten, edelvrouwen, pages, landvolk, feeën, heksen en sierlijke kabouters, die tezamen 68 in getal in dit zangspel medewerkten.  Laat mij dit lange gesprek eindigen met de verklaring van een oud-Workumer, die mij toevoegde: ”zoiets moois heb ik nog nooit in Workum gezien en had ik ook nooit hier kunnen verwachten.

     << Terug
  Touristinfo

  Klameare Workum    De Jong Workum Financieel Advies    
  Bouma kraanverhuur    NEDCAD    
  link naar groenbloem    Hunia's Drukkerij    
  Glashandel Sneek    Makelaardij P.J. de Jong    
  Tapijthal Workum    Fasion by Fre    
  Organische meststoffen Culterra    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Touwspecialist