Home
Home Informatief Foto's Contact

Welkom op de site van de Ald-Warkumers.

 

De "Feriening fan Ald-Warkumers" is in 1955 opgericht door een aantal Oud-Workumers met het doel jaarlijks, meestal in de eerste week van juli, een reünie te organiseren.De vereniging heeft ongeveer 300 leden, zowel Oud-Workumers als Workumers, die zo oude vrienden, vriendinnen, vroegere stadgenoten, klasgenoten en familie ontmoeten. Wellicht een goede reden om ook lid te worden van de vereniging.

In 2019 zijn we voor de 64ste keer bij elkaar geweest voor weer een bijzondere reünie. Bij de verschillende activiteiten op de dinsdag en de woensdag waren meer dan 100 leden aanwezig. In verband met de corona is de 65ste reünie verschoven naar 2021.

We hopen vooral veel jongeren als lid te mogen noteren.

Uiteraard koesteren we ook de oudere generatie. Niet alleen Oud-Workumers maar ook diegenen die nog steeds in Workum of directe omgeving wonen, zijn van harte welkom als lid.

De contributie per jaar bedraagt € 12,-- bij één lid en € 18,00 bij twee leden op één adres.

De leden ontvangen ook enkele keren per jaar het krantje ‘De Âld-Warkumer’.

Actuele informatie, zoals verslagen en fotoos van de reünies, verhalen van oud-workumers etc vindt u op onze website:

www.workum.nl/oudworkumers.

Het huidige bestuur bestaat uit:                                            

Ineke Mulder-Grasman , voorzitter

Gerrit Twijnstra, secretaris

Auke de Boer, penningmeester

Puck de Boer-Kuperus, ledenadministratie


Opgave als lid kan door onderstaand inschrijfformulier in Word uit te printen, in te vullen en daarna te sturen naar:

Ledenadministratie Feriening fan âld-Warkumers,

Adres:  Ratelaar 76, 8446 BA Heerenveen

E-mailen kan ook  (Zie hiervoor het Aanmeldingsformulier op het tabblad Informatie).

Het e-mailadres is: pietjekuperus1@gmail.com

 

Klik hier voor formulier

Aan

 


Nieuws

10 - 07 - 2019 - Verslag 64ste ReĆ¼nie.

Hier leest u het verslag van de 64ste ReĆ¼nie, geschreven door Jan Pieter Dijkstra.

>>  Lees verder

10 - 05 - 2019 - Van de Voorzitter....

Hier informeert onze voorzitter Guus Brauener ons voor de laatste keer over zaken betreffende de 64ste ReĆ¼nie.

>>  Lees verder

10 - 05 - 2019 - Nieuw bestuurslid Ledenadministratie

Sinds de laatst gehouden Ledenvergadering (2juli 2018) verzorgt Puck Kuperus-de Boer de Ledenadministratie van de Feriening. Ze stelt zich hier even aan u voor.

>>  Lees verder

30 - 08 - 2018 - De eerste keer.

Hier kunt u lezen hoe Sjirk en Riet hun eerste reunie van onze Feriening hebben ervaren.

>>  Lees verder

12 - 07 - 2018 - Oud-Workumers weer even op "aldfaars grun"

Afgelopen week wapperde......

>>  Lees verder


>> Meer Nieuws

 

 


.